Atvērts konkurss par mācību kursu satura izstrādi un pilotkursu organizēšanu par FIDIC līgumiem, rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu un ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanu Kazahstānā un Uzbekistānā!