Klastera delegācijas vizīte Uzbekistānā

CLEANTECH LATVIA delegācija no 2021. gada 20. septembra līdz 27. septembrim apmeklēja Taškentu, Uzbekistānu. Delegāciju veidoja klastera komanda un pārstāvji no biedru uzņēmumiem– Aqua Brambis, Automation Engineering, Ekolat, Sungis un Karme Filtrs.

Vizītes mērķis bija pārrunāt sadarbības iespējas ar Uzbekistānas ministrijām un privātajām komercorganizācijām, kā arī piedalīties seminārā, ko organizēja klasteris. Semināra mērķis bija  pilnveidot AS UZSUVTAMINOT personāla prasmes un iemaņas sekmīgākai un efektīvākai investīciju projektu īstenošanai ūdensapgādes un sanitārijas jomā, kur uzstājās un ar zināšanām dalījās klastera biedru izvirzītie eksperti.

Paralēli apmācībām vizītes laikā Latvijas delegācijai notika vairākas augsta līmeņa tikšanās, tai skaitā ar Latvijas Republikas vēstniecību Uzbekistānā, Uzbekistānas Dzīvokļu un Komunālās Saimniecības Lietu Ministriju, Uzbekistānas Celtniecības Ministriju, Uzbekistānas Ūdens resursu ministriju, Ekoloģijas un vides aizsardzības valsts komiteju un Uzbekistānas Investīciju un ārējās tirdzniecības ministriju. Tikšanos laikā tika pārrunātas klastera biedru kompetences, iesaistīto pušu intereses un vajadzības un identificēti potenciālās sadarbības punkti. Puses apliecināja savu interesi paplašināt Latvijas – Uzbekistānas sadarbību, uzsverot milzīgo potenciālu CLEANTECH LATVIA uzkrātajai praktiskajai pieredzei, neskatoties uz sarežģīto situāciju saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Pēc atgriešanās Latvijā puses ir vienojušās turpināt iesāktās sarunas un strādāt pie kopīgas sadarbības veidošanas nākotnē.

Vizīte tika īstenota projektu “klasteris CLEANTECH LATVIA” līg.nr. 3.2.1.1/16/A/014” un “Kapacitātes celšana investīciju projektu īstenošanai ūdensapgādes un kanalizācijas jomā Uzbekistānā” līgums nr. LV-68 ietvaros.