Eiropas eksperti un biznesa pārstāvji ir atgriezušies Centrālajā Āzijā

No 18. līdz 20. oktobrim Taškentā norisinājās starptautiskais biznesa forums ENGINE “Mūsdienu pilsēta”, kā arī apmācību kursi par FIDIC līgumiem. Pasākumu organizēja CLEANTECH LATVIA kopā ar Uzbekistānas Inženierkonsultantu asociāciju “UZACE”, projekta “Kazahu un Uzbekistānas mašīnbūves uzņēmumus apkalpojošo nozaru asociāciju kapacitātes stiprināšana – ENGINE” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība programmas “Central Asia Invest V” ietvaros.

2022.gada 18.oktobrī notika pilot kursi “FIDIC LĪGUMA NOTEIKUMI – SARKANĀS UN DZELTENĀS GRĀMATAS PIEMĒROŠANAS ĪPAŠĪBAS”, kuru vadīja starptautiskais eksperts Jānis Timšāns un tas tika translēts ZOOM platformā.

Eksperts informēja par visa veida FIDIC līguma nosacījumiem un to apjomu. Īpaša uzmanība tika pievērsta FIDIC Sarkanās un Dzeltenās grāmatas līgumu nosacījumu atšķirībām un to pielietojumam ūdens attīstības projektos. Diskusijas laikā pasākuma dalībnieki uzsvēra šādu pilot kursu norises nozīmi ar Eiropas Savienības atbalstu. Iegūtās zināšanas un pieredze radīs papildus iespēju attīstīt ūdensapgādes un sanitārijas nozari Vidusāzijas valstīs.

2022. gada 20. oktobrī Taškentā norisinājās starptautiskais biznesa forums ENGINE “Mūsdienu pilsēta”. Vairāk nekā 20 uzņēmēji no Latvijas, Uzbekistānas un Kazahstānas pastāstīja par savu pieredzi un sasniegumiem inženierzinātņu un arhitektūras jomā, kā arī prezentēja projektus pilsētu un infrastruktūras digitalizācijas jomā.

Tāpat starptautiskā biznesa foruma ietvaros notika apmācību kurss “KONSULTANTS –  INŽENIERIS UN FIDIC STANDARTLĪGUMI. SARKANĀS UN DZELTENĀS GRĀMATAS.”

Kursu vadīja starptautisks eksperts Jānis Uzulēns. Lektors detalizēti stāstīja par FIDIC līgumu slēgšanas pamatprincipiem, veidiem, juridiskajiem aspektiem. Uzulēna kungs arī analizēja Sarkanās un Dzeltenās grāmatu FIDIC noteikumus.

Diskusijas laikā dalībnieki plaši pārrunāja Uzbekistānas sistēmas pārejas uz līgumu slēgšanu atbilstību Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas FIDIC standartiem būvniecības jomā, kas radīs papildu iespējas Latvijas Inženierkonsultantu federācijas attīstībai.

Publikācija tika sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu,  projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā”    (Līg.Nr. ACA/2019/4120712) ietvaros.

Par šī ziņojuma saturu atbild vienīgi CLEANTECH LATVIA, un to nevar uzskatīt par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.