Virzoties uz priekšu projektā ENGINE

Neskatoties uz pašreizējiem stingrajiem ierobežojumiem, klasteris CLEANTECH LATVIA turpina attīstīt un ieviest aktivitātes projektā “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” (ENGINE). Pēc iepriekšējiem tiešsaistes pasākumiem kopā ar partneriem no Uzbekistānas un Kazahstānas tika uzsākta apmācību semināru cikls. Projektā ENGINE tika veiksmīgi piesaistīti Latvijas, Uzbekistānas un Kazahstānas vietējie eksperti, lai īstenotu pilotapmācību kursus par “Būvju informācijas modelēšanas tehnoloģijām” (BIM) un “Uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanu ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumos”.

Rudens periodā CLEANTECH LATVIA kopā ar partneriem no Uzbekistānas Inženieru konsultantu asociācijas “UZACE” un Kazahstānas Republikas ūdensapgādes un sanitārijas uzņēmumu asociācijas “Kazahstan SU Arnasy” prezentē projektā sasniegtos starpposma rezultātus:

  • paralēli pilotkursa “Būves informācijas modelēšanas tehnoloģijas (BIM)” īstenošanai tika atlasīti dalībnieki nākamajai pilotapmācību programmai “Uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanu ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumos” projekta ENGINE ietvaros,
  • saņemti vairāk nekā 190 pieteikumi dalībai abos kursos,
  • piesaistīti 5 Latvijas eksperti pilotapmācību kursu novadīšanai,
  • izveidota 6 speciālistu komanda no Uzbekistānas un Kazahstānas, lai vadītu tiešsaistes seminārus,
  • izstrādātas divu pilotapmācību kursu programmas, ņemot vērā abu valstu vietējās īpatnības,
  • ar Rīgas Tehniskās universitātes attālinātās un autorizētās datorklases atbalstu tika apgūts BIM kurss,
  • tiešsaistes kursi tika veiksmīgi novadīti platformā ZOOM, ievērojot drošības noteikumus katrā no valstīm,
  • kopā ar partneriem divu pilotsemināru moduļu ietvaros mēs ceram nodrošināt vismaz apmācību 140 cilvēkiem.

Klasteris CLEANTECH LATVIA patiesi cer, ka ar projektu ENGINE palīdzību mazo un vidējo uzņēmumu darbinieki ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas jomā, komerciālo pakalpojumu sniedzēju un asociāciju pārstāvji Kazahstānā un Uzbekistānā iegūs ne tikai jaunas zināšanas ūdens saimniecības nozarē. Tās ir jaunas iespējas, kas nozari aizvedīs jaunā attīstības līmenī.

Šis ziņojums ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas. Par šī ziņojuma saturu atbild vienīgi CLEANTECH LATVIA, un to nevar uzskatīt par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju