Atvērts konkurss par mācību kursu satura izstrādi un pilotkursu organizēšanu par FIDIC līgumiem, rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu un ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanu Kazahstānā un Uzbekistānā!

CLEANTECH LATVIA projekta ENGINE ietvaros izsludina konkursu iepirkumam Mācību kursu satura izstrāde un pilotkursu organizēšana par FIDIC līgumiem, rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu un ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanu Kazahstānā un Uzbekistānā”.

Pasūtījuma mērķis: projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” (ENGINE) partneru un projekta beneficiāru institucionālo spēju stiprināšana, izstrādājot apmācību kursus par FIDIC līguma nosacījumu pielietošanu, ilgtspējīgiem lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem un rūpniecisko notekūdeņu apstrādi un pilotējot tos atbildīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, ūdenssaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem Kazahstānā un Uzbekistānā.

Projektu īsteno CLEANTECH LATVIA ar partneriem: Uzbekistānas inženieru konsultantu asociāciju “UZACE” un Kazahstānas Republikas ūdensapgādes un sanitārijas uzņēmumu asociāciju “Kazahstan SU Arnasy”.

Apmācības notiks projekta partnera birojos vai īrētās telpās Kazahstānā vai Uzbekistānā vai tiešsaistē platformā Zoom.

Intereses gadījumā, lūdzu, nosūtīt pieprasījumu uz: info@cleantechlatvia.com
Atbildē tiks nosūtīta iepirkuma pilnā dokumentācija.

Pieteikšanās termiņš ir 2022.gada 12.jūlija, plkst. 18:00

Pretendentu administratīvās izvērtēšanas kritēriji: ŠEIT

Iepirkums un aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Savienības finansiāli atbalstīta projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” (Līg.Nr. ACA/2019/4120712) ietvaros.