Uzaicinājums piedalīties iepirkuma konkursā “Ārējā projekta novērtēšana – kapacitātes celšana nozaru asociācijām, kas sniedz inženiertehniskos pakalpojumus Kazahstānā un Uzbekistānā”.

Seminārs par lietusūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu risinājumu – ainavu plānošanas un augu izmantošanas pamatprincipiem

Semināri par lietusūdeņu ilgtspējīgas apsaimniekošanas stratēģijas izstrādi un praksē ieviestiem risinājumiem