CLEANTECH LATVIA biedru kopsapulce

2021. gada 25. novembrī norisinājās CLEANTECH LATVIA biedru kopsapulce. Šoreiz kopsapulce notika attālināti un tās ietvaros tika apspriestas klastera pašreizējās aktualitātes un nākotnes stratēģija.

Pasākumā piedalījās arī vieslektore Anita Gaile ar prezentāciju “Motivācija kā kompetence, efektivitāte kā tikums”, kas ļāva klātesošajiem paskatīties no citas puses uz rīkiem un aspektiem, kā veicināt savu motivāciju un efektivitāti.

Pēc iedvesmojošās prezentācijas Evija Pudāne pastāstīja visiem dalībniekiem par partneru starpā veikto interviju, kuras mērķis bija apzināt biedru pašreizējo situāciju, vajadzības, attīstītības tendences un klastera lomu šajā visā.  Iegūtie rezultāti tālāk  tiks izmantoti, lai papildinātu un finalizētu klastera tālāko stratēģiju. Papildus klātesošie tika iepazīstināti ar paveikto 2021. gadā un aktivitātēm, kas plānojas tuvākajā laikā.

Klasteris CLEANTECH LATVIA turpina darbu, lai veicinātu savu biedru eksportspēju un konkurētspēju, inovāciju ieviešanu un sadarbību jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izveidē.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.