CLEANTECH LATVIA aktualizē zaļo risinājumu priekšrocības lietus ūdeņu apsaimniekošanā

CLEANTECH LATVIA ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu īstenoja projektu “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas”, kura ietvaros tika izstrādāti tehniskā atbalsta dokumenti mūsdienīgai lietus ūdeņu pārvaldībai!

Dokumentu sagatavošanā iesaistījās 6 jomas vadošie eksperti – Jurijs Kondratenko, Daina Ieviņa, Marta Zemīte, Arnita Verza, Ilze Rukšāne un Klinta Alpa-Šulmane -, kas sadarbojoties ar Nīderlandes profesoru dr.ir. Floris Boogaard izveidoja 3 pamata dokumentus ilgtspējīgo lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumu popularizēšanai Latvijā.

Izstrādātie materiāli būs vērtīgs atbalsts pašvaldībām, plānojot un īstenojot klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumus, t.sk. stipru nokrišņu izraisītu plūdu riska mazināšanas pasākumus ES fondu plānošanas perioda 2021.g – 2027.g. investīciju programmās.  Ilgtermiņā izstrādātie dokumenti sekmēs ilgtspējīgu risinājumu pielietošanu Latvijas pašvaldībās, tādejādi uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu.