NOĪSTENOTS PILOTKURSS PAR EFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANU ŪDENSSAIMNIECĪBĀM

2020. gadā Kazahstānā un Uzbekistānā veiktā tirgus izpēte parādīja, ka ūdens uzņēmumu augstākajiem vadītājiem ir jāstiprina administratīvā un tehniskā kapacitāte tādās jomās kā personāla vadība, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, kā arī moderno tehnoloģiju iespējas digitalizācijas un procesu automatizācijas jomās.

Tāpēc CLEANTECH LATVIA klasteris kopā ar saviem projekta partneriem Inženieru konsultantu asociāciju Uzbekistānā “UZACE” un Kazahstānā Su Arnasy ir veiksmīgi organizējis ENGINE projekta ietvaros 32 stundu pilotapmācību seminārus par tēmu “Uzņēmumu efektivitātes uzlabošana jomā. ūdensapgādes un sanitārijas jomā Kazahstānā un Uzbekistānā ”, kurā piedalījās vairāk nekā 120 cilvēku.

Pilotkurss sastāvēja no trim apmācību moduļiem. 1. modulis bija veltīts ūdensapgādes un sanitārijas uzņēmumu darbības un funkcionēšanas analīzei apdzīvotās vietās. Nākamais 2. modulis aptvēra tēmas par cilvēkresursu vadību un ūdens uzņēmumu ekonomisko efektivitāti. 3. modulis aptvēra dažādus digitalizācijas aspektus ūdensapgādes un kanalizācijas nozarēs, kā arī automatizācijas procesus un procesu vadības sistēmas. Lai vadītu šo pilota apmācības kursu, tika izveidots 5 starptautisko un 3 vietējo ekspertu komanda no Uzbekistānas un Kazahstānas.

Kazahstānā kurss notika no 18. oktobra līdz 8. novembrim, kopējais dalībnieku skaits bija 40 cilvēki. Papildus 5 starptautiskiem ekspertiem no Latvijas un Krievijas klātienē piedalījās divi vietējie eksperti Anna Ševjakova un Nuriddins Jarbolovs. Tajā piedalījās augstākā un vidējā līmeņa vadītāji no dažādiem lieliem, vidējiem un maziem ūdens uzņēmumiem, kā arī komercorganizācijām, izglītības iestādēm un valsts uzņēmumiem. No kopējā klausītāju skaita starptautiskus sertifikātus saņēma 27 dalībnieki, kuri sekmīgi apguvuši 80% no visa kursa.

Uzbekistānā kursi norisinājās no 20. oktobra līdz 9. novembrim, tajos piedalījās 84 cilvēki, no kuriem 61 pārstāvēja dažādas Uzbekistānas lielākā ūdens kompānijas AS UZSUVTAMINOT struktūrvienības. Tāpat kā Kazahstānā, bez 5 starptautiskajiem ekspertiem no Latvijas un Krievijas, Uzbekistānā pilotkursā piedalījās arī vietējā eksperte tehnisko zinātņu doktore Irina Okhremenko, kuras specializācija ir ūdensapgāde un kanalizācija. Pilotkursa auditoriju veidoja augstākā un vidējā līmeņa vadītāji no dažādiem lieliem, vidējiem un maziem ūdens uzņēmumiem, komercorganizācijām, izglītības iestādēm un valsts uzņēmumiem. No kopējā klausītāju skaita starptautiskus sertifikātus saņēma 80 dalībnieki, kuri sekmīgi apguvuši 70% no visa kursa.

Aptaujas un pēcpilotaptaujas rezultāti liecina, ka vairāk nekā 80% respondentu organizāciju, saturu un mācībspēkus vērtē kā izcilus un ieteiktu kursu visām ieinteresētajām pusēm.

Klasteris CLEANTECH LATVIA patiesi cer, ka ar ENGINE projekta palīdzību MVU darbinieki ūdensapgādes un sanitārijas jomā, komercpakalpojumu sniedzēju un asociāciju pārstāvji Kazahstānā un Uzbekistānā iegūs ne tikai jaunas zināšanas ūdenssaimniecības jomā, bet arī jaunas iespējas, kas virzīs nozari jaunā attīstības līmenī.

Šis ziņojums ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu. Par šī ziņojuma saturu atbild vienīgi CLEANTECH LATVIA, un to nevar uzskatīt par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju