CLEANTECH LATVIA dodas pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas vizītē uz Somiju

Latvijas Tīro tehnoloģiju klastera jeb CleanTech Latvia vadība kopā ar Oskaru Čodoru no SIA „WATEX”, Jāni Birku no SIA „Karme Filtrs” un SIA “Belss” pārstāvi Kārli Maulicu projekta “The Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Business and Industry” ietvaros no 27. līdz 29. janvārim devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Somiju, kur pārsprieda arī vairākas sadarbības iespējas.

Vizītes galvenais mērķis bija iepazīties ar Somijas tīro tehnoloģiju kompānijām un to atbalsta organizācijām, kuras ir ieinteresētas strādāt ārvalstu, it īpaši Centrālāzijas tirgos, veidojot sadarbības projektus.

Kā viena no organizācijām, kas darbojas Somijā, Lahti reģionā jauno tīro tehnoloģiju uzņēmēju atbalsta sniegšanai un biznesa ideju attīstīšanā, ir LADEC. Vizītes laikā LADEC iepazīstināja ar savas darbības galvenajiem virzieniem un nesen veikto reorganizāciju, kā arī ar programmu “PROTOMO”, kas ir atbalsta sniegšanas mehānisms start-up uzņēmumiem jebkurā nozarē.

Būtiska darbības sfēra LADEC ir arī tīro tehnoloģiju dizains, kas ir īpaši būtiski jauniem uzņēmējiem, bet ne tikai – arī jebkuram jaunam produktam, kas tiek ieviests. Pie LADEC dizaineriem var vērsties ikviens interesents ar ideju, lai nonāktu pie idejas veiksmīga izpildījuma arī dzīvē.

Sarunās ar CleanTech Latvia un uzņēmējiem piedalījās arī 2 jaunie LADEC paspārnē esošie uzņēmumi ar ievērojamu potenciālu – Production Software un Nocart. Nocart nodrošina unikālu un izmaksu ziņā efektīvus elektroenerģijas ražošanas risinājumus, kas var apvienot vairākus enerģijas avotus un nodrošināt augstas kvalitātes elektroenerģiju visos mainīgajos apstākļos, savukārt Production Software piedāvā profesionālu ražošanas izpildes IT sistēmu uzlabošanu rūpnieciskās ražošanas uzņēmumiem, izstrādājot programmatūru, kura ir viegli pielāgojama dažāda lieluma uzņēmumu vajadzībām. Abi start-upi veiksmīgi demonstrēja savu potenciālu, izrādīja un izraisīja interesi turpināt sarunas par iespējamo sadarbību dažādos projektos.

Lahti reģionā vizītes dalībnieki apciemoja arī divu uzņēmumu ražotnes, kurās saskatīja lielu potenciālu sadarbībai. Abi no apskatītajiem uzņēmumiem – HansHeat un Ferroplan – ir attīstījušies no ģimenes biznesa, kuri strādā enerģētikas un ūdens attīrīšanas jomās. Apspriežot pieredzi un darbības jomas visām iesaistītajām pusēm, varēja secināt, ka ir iespējama ļoti veiksmīga uzņēmumu sadarbība nākotnē – austrumu ārvalstu tirgu apgūšanā.

Vizītes laikā Helsinkos CleanTech Latvia ar partneriem piedalījās arī sarunās ar Finnish Water Forum un Green Net Finland. Finnish Water Forum ir organizācija, kas darbojas ūdenssaimniecības nozarē un ir atdalījusies no Cleantech Finland, savukārt Green Net Finland darbojas vides monitoringa un urbānās vides energoefektivitātes jomās, pārstāvot Somijas Tīro tehnoloģiju klasteri Helsinku reģionā. Diskusijā piedalījās arī šo organizāciju partneri – uzņēmumi, kuru mērķis ir vairāk iepazīt un uzsākt darbu Centrālāzijas tirgos, veidojot sadarbības projektus. CleanTech Latvia un partneri dalījās pieredzē par Centrālāzijas tirgus specifiku un ar jau sasniegtajiem rezultātiem, lai veicinātu interesi par tirgu ar lielu potenciālu un sadarbības uzsākšanu dažādu aktivitāšu īstenošanai. Izrādītās intereses un pieredzes apmaiņas dēļ tikšanās rezultējās reāla kopprojekta koncepta izstrādē.

IMAG1761
IMAG1762logo