Latvijas vēstniecība Uzbekistānā plāno organizēt semināru, kas veltīts sadarbības jautājumiem vides tehnoloģiju jomā

Veicinot starpvalstu sadarbību vides tehnoloģiju jomā, 2015. gada 25. februārī, Taškentā, Latvijas vēstniecība Uzbekistānā sadarbībā ar „Cleantech Latvia” (Latvijas Tīro tehnoloģiju klastera) un „Green Bridge Forum” organizē semināru „Sadarbības iespējas vides tehnoloģiju nozarē”.

Seminārs iecerēts, kā pirmais pasākums Uzbekistānās Republikā, kas prezentē Latvijas kā ES Padomē prezidējošās valsts lomu ārpus Eiropas Savienības robežām vides jautājumu jomā. Plānots, ka semināru atklās Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Edgars Bondars, kā arī Latvijas un Uzbekistānas vides ministriju pārstāvji.

Semināra laikā plānots apspriest vides tehnoloģiju ieviešanas un attīstības iespējas starp Latviju un Uzbekistānu. Svarīgākie temati: sadarbības un investīciju projekti vides aizsardzības jomā, dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšana, energoefektivitātes risinājumi, atkritumu apsaimniekošana, augsnes attīrīšana, bagātināšana un teritoriju apzaļumošana.

Seminārā iesāktās diskusijas tiks turpinātas starptautiskajā forumā: „Green Bridge Forum 2015” Ceļš uz sadarbību starp Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstīm tīro tehnoloģiju jomā” 2015. gada 15.-18. aprīlī, Latvijā, kas ir viens no nozīmīgākajiem vides nozares pasākumiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Paredzams, ka pasākumā no Latvijas puses piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, tīro tehnoloģiju klastera „Cleantech Latvia” vadība un klastera biedru/uzņēmumu pārstāvji. No Uzbekistānas puses plānots uzaicināt par vides jomu atbildīgās ministrijas pārstāvjus, Taškentas pilsētas pašvaldības, Apvienoto Nāciju Attīstības programmas pārstāvniecības, privāto un pašvaldības uzņēmumu ekoloģijas nodaļu vadītājus un vadošos speciālistus. Tāpat plānots uzaicināt citu Eiropas Savienības vēstniecību rezidējošos pārstāvjus Uzbekistānas Republikā.

Cleantech Latvia biedriem vizītes Uzbeksitānā ietvaros būs iespēja  piedalīties pasākuma ietvaros rīkotajā vēstniecības pieņemšanā, apmeklēt šajā laikā Taškentā notiekošās izstādes: „UzBuild 2015” un „Aqua-therm Tashkent 2015”. Kā arī vizītes laikā uzņēmumiem tiks plānotas individuālās tikšanās ar uzbeku uzņēmējiem Taškentā un citās pilsētās.