Pieejams papildus atbalsts aktivitātēm Klasteru programmā

2021. gada 21. decembrī stājās spēkā klasteru programmas MK noteikumu nr.205 grozījumi, kas ir saistoši arī mūsu īstenotajam projektam “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, 3.2.1.1/16/A/014. Attiecīgi 2021. gada nogalē klastera komanda sagatavoja izmaiņas projektā –īstenošanas termiņš pagarināts līdz 31.05.2021 un piesaistīts papildus brīvais ieejamais finansējums.

Šajā gadā plānots:- Izveidot vēl 3 īsos video materiālus par kādu no vides risinājumiem, to ietekmi un pienesumu citām nozarēm
– Noīstenot digitālas kampaņas sagatavotajiem video materiāliem (kopā 5), ar mērķi informēt un sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju.
– Doties vismaz 2 vizītēs kopā ar biedriem.
– Katru mēnesi veidot vismaz 1 pasākumu starp biedriem, ar mērķi veicināt savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Paralēli īstenot starpnozaru pasākumus, ar mērķi veicināt starp-nozaru sadarbību un jaunu vērtību ķēžu izveidi, balstoties uz piedāvātajiem risinājumiem, esošajām problēmām utt.
– Sagatavot vismaz 2 jaunus projekta pieteikumus, vismaz 1 no tiem plānojas INTERREG programmā.
– Iegūt jaunu klastera ekselences vērtējumu.

Visās aktivitātēs ir atvērtas partneru vajadzībām un interesēm.

 

Aktivitātes īstenotas projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.