LR Ārlietu ministrija apstiprinājusi projektu ūdensapgādes un kanalizācijas jomas kapacitātes celšanai Uzbekistānā!

LR Ārlietu ministrija apstiprinājusi CLEANTECH LATVIA iesniegtā projekta “Kapacitātes celšana investīciju projektu īstenošanai ūdensapgādes un kanalizācijas jomā Uzbekistānā” ieviešanu!

Projekta mērķis ir stiprināt investīciju projektu ieviešanas kapacitāti ūdenssaimniecības jomā, ceļot ūdensapgādes un kanalizācijas jomas investīciju projektu ieviešanas grupas speciālistu kvalifikāciju un veicinot augstāku rezultativitāti investīciju projektu ieviešanā Uzbekistānā.

Projekts tiks ieviests sadarbībā ar Uzbekistānas partneri AS “UZSUVTAMINOT”, kas apvieno visas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu struktūrvienības Uzbekistānā, un CLEANTECH LATVIA pārstāvniecību Uzbekistānā.

Ilgtermiņā projekts veicinās ilgtspējīgu un starptautisku padziļinātas apmācības sistēmas izveidi vadošo ūdens nozares speciālistiem un vadītājiem, kā arī mūsdienīgu izglītības tehnoloģiju un tālmācības metožu ieviešanu izglītības procesā.

Ņemot vērā ģeogrāfisko atrašanās vietu, sarežģītos klimatiskos apstākļus, ierobežotos ūdens resursus un demogrāfiskās situācijas īpatnības Uzbekistānā, dzeramā ūdens piegādes problēma joprojām ir viena no vissvarīgākajām, kas prasa pastāvīgu uzraudzību un tūlītējus pasākumus dzeramā ūdens piegādes pakalpojumu uzlabošanai. Lielākā daļa Uzbekistānas ūdensapgādes un sanitārijas infrastruktūras tika uzbūvēta Padomju Savienības centrālās plānošanas laikā, un sasniegusi savas dzīves beigas, tāpēc tā ir vai nu jāatjauno, vai arī pilnībā jāaizstāj.

Nozares pašreizējā stāvokļa analīze ļāva izcelt galvenās problēmas:

  • kvalificētu speciālistu un darbinieku trūkums ūdensapgādes nozarē;
  • zems motivācijas līmenis un stimuli nozares darbiniekiem;
  • korporatīvās vadības mehānismu vājums, tostarp darbinieku efektivitātes novērtēšanas sistēma;
  • augsts enerģijas patēriņš un ūdens zudumi;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā arī aktīvu pārvaldības sistēmu nepietiekama attīstība;
  • neefektīva tarifu politika, kas nozari ir nostādījusi ārkārtīgi sarežģītā ekonomiskā stāvoklī.

Ņemot vērā pastāvīgo iedzīvotāju skaita pieaugumu, jaunu dzīvojamo rajonu būvniecību, pilsētu un apdzīvotu vietu paplašināšanu, valstij un pašvaldībām ir jāpieņem virkne efektīvu pasākumu, lai radikāli uzlabotu garantēto ūdensapgādes sistēmu. Šīs sistēmas mērķis ir modernizēt un attīstīt ūdensapgādes tīklu, tai skaitā ūdens cauruļvadus, sūknēšanas stacijas, sadales centrus, pamatojoties uz modernu enerģijas un resursu taupīšanas tehnoloģiju aktīvu ieviešanu. Šādu sarežģītu problēmu risināšanā galvenā loma tiek piešķirta personāla apmācībai, kas ir pamats visas ūdensapgādes sistēmas ilgtspējīgai attīstībai

Projektā paredzēts īstenot apmācības kursu ūdenssaimniecības personāla kapacitātes celšanai, lai sekmīgāk un efektīvāk īstenotu investīciju projektus ūdensapgādes un kanalizācijas jomās, kā arī lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu speciālistiem ūdens nozarē. 

Lai vienkopus identificētu un apkopotu visas CLEANTECH LATVIA līdz šim īstenotās un plānotās apmācības un sagatavotos mācību materiālus, informācija tiks identificēta ar atslēgas vārdu CleanTechHub. Ilgtermiņā atslēgas vārda mērķis būs izveidot speciālistu apmācības un pārkvalifikācijas platformu CleanTechHub, kurā būs iespējams apmainīties ar labāko praksi un pieredzi.

Publikācija tika sagatavota ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansiālo atbalstu.