Latvijas eksperti izstrādā ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu projektēšanas vadlīnijas

Latvijas vides  aizsardzības fonda finansētā projekta “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu  apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” ietvaros izstrādātas Projektēšanas vadlīnijas konkrētiem ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem.

Projektēšanas vadlīnijas izstrādāja pieredzes bagāti Latvijas lietus ūdeņu apsaimniekošanas eksperti sadarbībā ar starptautisko ekspertu no Nīderlandes – dr.ir. Floris Boogaard, un tajās apkopota informācija par:

 • Ilgtspējīgas lietus notekūdeņu apsaimniekošanas principiem un priekšrocībām;
 • Notekūdeņu attīrīšanas principiem;
 • LAtvijas klimatam piemērotākajiem risinājumiem un to tehniskajiiem parametriem;
 • Apsaimniekošanas principiem;
 • Zaļo risinājumu pielietošanu dažādās pilsētvides situācijās.

Projekta “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu  apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” ietvaros tika izstrādāti 3 dokumenti :

  1. Zinātniskas literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums par ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu. Tas pieejams ŠEIT
  2. Metodiskie norādījumi lietus ūdeņu attīrīšanai tipiskās situācijās (stāvlaukumi, transporta infrastruktūra, dzīvojamā apbūve, utt.). Tas pieejams ŠEIT
  3. Projektēšanas vadlīnijas konkrētiem ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem (lietus dārzi, bio-ievalkas, dīķi, ūdens caurlaidīgais segums, utt.)

Projektā sagatavotie dokumenti nodrošinās tehnisko atbalstu pašvaldību un nacionālajā līmenī, plānojot konkrētus plūdu riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar plūdu riska pārvaldības plāniem. Ilgtermiņā tiks sekmēta ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu pielietošana, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 01.06.2020 līdz 30.09.2021

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.