Līgums ar Ārlietu ministriju par līdzfinansējumu projekta ENGINE aktivitātēm

CLEANTECH LATVIA parakstījusi līgumu ar Ārlietu ministriju granta projektu konkursa „Atbalsts Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības un attīstības (globālās) izglītības  projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs un Latvijas Republikā” ietvaros.

Projekts sedz 80% no Eiropas Komisijas atbalstītā attīstības sadarbības projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” nepieciešamā līdzfinansējuma, periodā no 01.01.2020 – 11.12.2020 

Projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” mērķis ir uzlabot pakalpojumus, ko sniedz nozares asociācijas Kazahstānā un Uzbekistānā inženiertehniskajiem uzņēmumiem, stiprinot šo asociāciju kapacitāti ieviest starptautiskos projektus, izstrādājot ietvaru inženieru sertifikāciju, lai nodrošinātu augstas kvalitātes standartus investīciju projektu ieviešanā un mikro, mazu un vidēju komersantu (MMVK) iesaisti projektā un to darbības attīstības uzsākšanu.

Galvenās aktivitātes projektā:

  • Pārnest Eiropas pieredzi Kazahstānas un Uzbekistānas asociāciju pārstāvjiem. Tas ietver ES pieredzes apmaiņu ar KSA un UZACE pārstāvjiem ; detalizētas situācijas analīzes veikšanu un KSA un UZACE esošās kapacitātes novērtēšanu; UZACE un KSA tālākā attīstības plāna/stratēģijas izveidi; sadarbības tīklu izveidi abu asociāciju turpmākai izaugsmei (aktivitātes tiks īstenota 2020.gadā ar LR valsts budžeta atbalstu);
  • Izstrādāt apmācības kursu un sertifikācijas programmas saturu, lai uzlabotu inženiertehnisko MVK konkurētspēju. Tas ietver – apmācību kursa satura izstrādi ūdens apgādes un kanalizāciju būvinženieriem Kazahstānā un Uzbekistānā; ūdens apgādes un kanalizāciju būvinženieru sertifikācijas programmas izstrādi, kas primāri būs izstrādāta Uzbekistānai, tomēr tiks testēta arī Kazahstānā (aktivitātes tiks uzsāktas 2020.gadā ar LR valsts budžeta atbalstu).
  • Izstrādāt pilot apmācību kursus un sertifikācijas programmu inženiertehnisko MVK pārstāvjiem Uzbekistānā un Kazahstānā.
  • Novērtēt pilotprojektu rezultātus, izmainīt programmas iegūtajiem rezultātiem, ieviest jaunus pakalpojumus, veicināt MVK kapacitāti un aktivitātes inženierbūvniecības nozarē.
  • Nepārtraukti celt inženieru asociāciju kapacitāti un veidot jaunu sadarbības (aktivitāte tiks daļēji īstenota 2020.gadā ar LR valsts budžeta atbalstu).

Projektu finansē Latvijas Ārlietu ministrija no Attīstības sadarbības budžeta 2020. gadā.