Atbalsts jaunu produktu iestrāžu veidošanā

Neskatoties uz sarežģīto un neparedzamo situāciju, klastera CLEANTECH LATVIA biedri turpina meklēt iespējas jaunu produktu izstrādei un ieviešanai.

2020.gadā pēc biedru iniciatīvas ir veiktas 5 priekšizpētes:

  • 2 priekšizpētes notekūdeņu dūņu jomā, apskatot citas alternatīvas notekūdeņu dūņu pārstrādei un šo procesu ietekmei uz vidi;
  • priekšizpēte bateriju pieņemšanas verifikācijas risinājumam reversās iepakojumu tirdzniecības iekārtai;
  • 2 pētījumi par INSPIRE direktīvas ieviešanas statusu Maltā, Lietuvā un Latvijā un, pamatojoties uz iegūto informāciju, atbilstoši novērtējumi par potenciālajām biznesa iespējām telpisko datu sagatavošanā, lai atbalstītu šīs direktīvas ieviešanu.

Kā arī iesniegti 2 projektu pieteikumi jaunu risinājumu tālākai attīstīšanai atkritumu pārstrādes jomā:

  • Programmā LIFE, kopā ar AS BAO. Pieteikums noraidīts
  • SIA PolyLabs pieteikums Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrā. Pieteikums apstiprināts.

Lepojamies būt daļa no inovatīvā virzītājspēka!

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.