ENGINE Online-seminārs Inženieru sertifikācijas sistēma. Latvijas pieredze.

2020.gada 16.septembrī norisinājās pirmais projekta ENGINE ietvaros organizētais online-seminārs diskusiju un semināru ciklā “SERTIFIKĀCIJAS SISTĒMA INŽENIERIEM. Latvijas pieredze”!

Seminārā piedalījās vairāk kā 70 dalībnieku no Kazahstānas un Uzbekistānas inženieru nozari pārstāvošiem mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un asociācijām, inženiertehniskajā nozarē strādājošie un valsts amatpersonas, kā arī Eiropas Savienības delegācijas Uzbekistānā pārstāvji – Sadarbības vadītājs Francois Begeot un Projektu vadītājs Elbek Khodjaev.

Zināšanās un pieredzē dalījās Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane, pirmais sertificētais inženieris ūdens nozarē Latvijā un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienības valdes loceklis Aivars Brambis un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītāja vietnieks Osvalds Tautietis.

Pirmais tiešsaistes seminārs skaidri parādīja, ka interese par inženieru sertifikāciju Kazahstānā un Uzbekistānā ir liela, kas apliecina projekta ENGINE aktualitāti un stimulē turpināt iesākto darbu!
Mēs esam pagodināti un pateicīgi par tik plašu interesi un dalību jautājumu un atbilžu sesijā, neskatoties uz runātāju un klausītāju attālinātu dalību!

Sekojiet jaunumiem projekta ENGINE Telegram kanālā : https://t.me/ENGINE_EU 

Šis ziņojums ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, līgums nr. LV-91 atbalstu. Par šī ziņojuma saturu atbild vienīgi CLEANTECH LATVIA, un to nevar uzskatīt par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju.