Inovatīvu risinājumu ieviešanas potenciāls Almetjevskā, Tatarstānā

CLEANTECH LATVIA pārstāvji laika posmā no 2020. gada 9. līdz 12. februārim viesojās Almetjevskā, Tatarstānas Republikā, Krievijas Federācijā. Komandējuma ietvaros klastera biedru, SIA SunGIS, pārstāvji tikās ar mājokļu un komunālo pakalpojumu darbiniekiem, arhitektūras un celtniecības nodaļu darbiniekiem, inženierkomunikāciju īpašniekiem, zemes un īpašuma attiecību palātas darbiniekiem, kam tik prezentēta GoGIS sistēma. Jomas pārstāvjiem tika izskaidrota GIS sistēmu loma un nozīme resursu pārvaldībā, kā arī pārrunāti dažādi citi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi.

Tikšanos un diskusiju laikā tika identificētas tēmas turpmākai attīstībai un abpusēji izdevīgai sadarbībai ar pārvaldības uzņēmumiem. Pārskatot pašvaldības ikdienas darbu un aktivitātes, tika secināts, ka pakalpojumu efektīvai vadībai ir nepieciešama jauna pieeja tūlītējai lēmumu pieņemšanai un reaģēšanai uz problēmām, ārkārtas situācijām vai jebkuru citu notikumu. Pilsētas infrastruktūras digitalizācijas procesa uzsākšana, ieviešot GIS risinājumus ar mērķi ieviest “smart-city” konceptu, ļaus formulēt konceptuālu pieeju pilsētas attīstībai un ilgtermiņā spēs uzlabot dzīves kvalitāti. Izveidojot pilsētas pārvaldes centru GIS balstītā platformā, uzlabosies valdības sadarbība ar kopienām, reaģēšanas un vadības spējas, kā arī infrastruktūras uzraudzība. Apkopotā informācija par pilsētas attīstību un iespējām uzlabot dzīves kvalitāti būs atslēga daudzu problēmu risināšanā. Lai noskaidrotu sistēmas efektivitāti un pārliecinātos par tās priekšrocībām, mēs ierosinājām izmēģinājuma ieviešanu vienam no GoGIS sistēmas moduļiem, kas darbotos testa režīmā.

Uzņēmuma INDUCONT pārstāvis Jānis Zviedris vizītes ietvaros apmeklēja AS Almetjevsk-Vodokanal objektu un kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem veica darbu pie AS Almetjevsk-Vodokanal iekārtu pārbaudes, novērtēja esošā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas projekta nepieciešamību un pamatotību, kā arī pārrunāja izvēlētos tehnoloģiskos procesus, attīrīšanas iekārtu aprīkojumu un to izvēles iemeslus. Veicot iepriekšminēto darbu, tika sniegti pamatoti priekšlikumi un komentāri par attīrīšanas iekārtu individuālajiem tehnoloģiskajiem procesiem, balstoties uz praktisko pieredzi, un komentāri par izvēlēto aprīkojumu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskajiem procesiem attiecībā uz ieguldījumiem, darbības vienkāršību un ekspluatācijas izmaksām. Šis kopīgais darbs pašvaldībai raisīja pārdomas par efektīvāku ūdens resursu izmantošanas iespēju nākotnē.

Aktivitātes tika īstenotas kā daļa no klastera CLEANTECH LATVIA projekta 3.2.1.1/16/A/014.