“Tīro tehnoloģiju klasteris” projekta noslēgums

2016. gada 22. martā biedrība CLEANTECH LATVIA saņēma pēdējo atbalsta finansējumu projekta Tīro tehnoloģiju klasteris, Līg. Nr. L-KAP-12-0009 ietvaros, tādējādi pilnībā noslēdzot šo projektu.

Projekta mērķis bija apvienot Latvijas tīro tehnoloģiju uzņēmumu, universitāšu un zinātnisko institūtu pieredzi, zināšanas un tehnoloģijas, un nodrošināt vienotu pieeju globālajam tirgum, tādējādi, veicinot informācijas apmaiņu, investīciju piesaisti un ārvalstu tirgu apguvi ar mērķi sekmēt nozares attīstību Latvijā, uzņēmumu ekonomisko aktivitāti un jaunu darba vietu radīšanu.

Nepilnu 4 gadu laikā CLEANTECH LATVIA izdevās īstenot plašu aktivitāšu kopumu, kas aptver :

  • vairāk nekā 65 mārketinga pasākumus, tādus kā tirdzniecības misijas, izstāžu apmeklējumu un īpašas vizītes pie potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem;
  • 2 ārvalstu tirgu un 2 nozares pētījumus;
  • 10 priekšizpētes jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes veicināšanai.

Taču pats svarīgākais ir tas, ka ir izdevies izveidot klasteri, ko atpazīst mērķa reģionos un ar kuru rēķinās tīro tehnoloģiju nozarē un uzskata par pilnvērtīgu un nozīmīgu spēlētāju, kas spēj sniegt saistošu, konkurētspējīgu un inovatīvu piedāvājumu jebkurā no kompetencēm atbilstošajā jomā. Neapšaubāmi tīro tehnoloģiju klasteris turpinās pastāvēt un aktīvi darboties arī pēc programmas beigām.

Projekts tika īstenots no 2012. gada 12.septembra līdz 2015. gada 31. decembrim, ar kopējo budžetu 601 614 EUR, no tiem 522 415 EUR ir Eiropas Savienības Struktūrfonda finansējums.

Pateicamies par atbalstu un sadarbību šī projekta realizēšanā Ekonomikas ministrijai, Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūrai un visiem CLEANTECH LATVIA partneriem un pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem.

Logo LIAA un ES