Biedrības CLEANTECH LATVIA nosaukuma maiņa

Saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistra 2016. gada 1. februāra lēmumu Nr.6-24/223817/2 biedrībai Latvijas Biotehnoloģijas asociācija ir mainīts nosaukums uz CLEANTECH LATVIA. Izmaiņas tika veiktas, lai nodrošinātu biedrība sekmīgu attīstību.

Paildus tika veiktas izmaiņas biedrības struktūrā, pašlaik to veido 2 struktūrvienības:

  • Latvijas Biotehnoloģijas asociācija, kuras mērķis ir veicināt biotehnoloģiju attīstību un atpazīstamību, kā arī risināt bio-ekonomikas jautājumus;
  • Tīro tehnoloģiju klasteris, kura mērķis ir videi draudzīgu tehnoloģiju, risinājumu un produktu izstrādes veicināšana un attīstīšana, kā arī šo risinājumu eksportspējas stiprināšana.