Ilgtspējīga lietusūdeņu apsaimniekošana klimata pārmaiņu mazināšanai

No 2023. gada 1. oktobra CLEANTECH LATVIA  sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu īsteno projektu “Ilgtspējīga lietusūdeņu apsaimniekošana klimata pārmaiņu mazināšanai”, projekta Nr.1-08/65/2022.

Saskaņā ar Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam klimata pārmaiņu ietekmē palielināsies nokrišņu intensitāte un biežums, kas nosaka lietus ūdeņu apsaimniekošanas problēmu aktualitāti un nepieciešamību šo tematu integrēt valsts, pašvaldību un privāto struktūru īstenotajos attīstības projektos un plānos.

Pēdējā laikā ilgtspējīgie lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumi Latvijā iegūst arvien lielāku popularitāti, strauji pieaugot to izmantošanai. Šie risinājumi piedāvā labas ūdens aizturēšanas un applūšanas aizsardzības funkcijas, kā arī augstu lietus notekūdeņu attīrīšanas potenciālu, kas ir ne mazāk svarīgi par tradicionālajiem metodēm. Tomēr joprojām ir izplatīta prakse, kur pašvaldību noteikumi un būvvaldes pieprasa specifiskus lietusūdeņu attīrīšanas risinājumus, piemēram, naftas produktu atdalītājus, neņemot vērā “zaļos risinājumus”. Savukārt Rietumeiropas un Skandināvijas valstīs līdzīgos scenārijos plaši izmanto zaļos risinājumus, kuri ir pierādījuši savu efektivitāti. Tādēļ Latvijā ir svarīgi nodrošināt zināšanu pārnešanu un pielāgošanos šādu risinājumu izmantošanai konkrētās situācijās atbilstoši mūsu ģeogrāfiskajiem un klimatiskajiem apstākļiem.

Šis projekts vērsts uz sabiedrības un speciālistu izglītošanu un zināšanu papildināšanu par Ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanu klimata pārmaiņu mazināšanai.

PROJEKTA IETVAROS TIKS:

  • pilnveidota projektēšanas vadlīniju sadaļa “Augi”
  • izstrādāta jauna sadaļa projektēšanas vadlīnijām – “Tehnoloģiskie risinājumi”
  • izstrādāts pirmās versijas dokuments Latvijas standartam par lietusdārzu un bioievalku izmantošanu,
  • organizēti izglītojošie semināri
  • īstenotas tehniskās ekskursijas praktiskās pieredzes apmaiņai par ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanas objektiem Latvijā
  • apkopota un pilnveidota publiski pieejamā informācija par projektu.

Projekta rezultātā izstrādātie izglītojošo pasākumu materiāli būs vērtīgs atbalsts pašvaldību un vides aizsardzības iestādēm, plānojot un praksē īstenojot lietusūdeņu apsaimniekošanu un attīrīšanu, kā arī klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumus.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.