Nozīmīgs posms lauksaimniecības atlikumu pārstrādes un insektu audzēšanas jomā

Projektā “Olbaltumvielu atgūšana no lauksaimniecības atlikumiem izmantojot insektus un jauna aprites cikla izveide” ir uzsākta lauksaimniecības atlikumu pārstrādes un insektu audzēšanas iekārtas karkasa izveide un montāža. Melnās dzelkņmušas kāpuri, kas tiks izmantoti šī projekta ietvaros, ir ļoti jūtīgi attiecībā uz tiem nepieciešamo temperatūru, gaisa mitrumu un apmaiņu un tikai pareizos apstākļos audzēti tie spēj tālāk efektīvi pārstādāt lauksaimniecības atlikumus. Kāpuru labbūtībai tiek izveidots bloks, kurā būs iespējams konstanti nodrošināt optimālos apstākļus insektu audzēšanai, to varēs kontrolēt un piemērot tālāku eksperimentu veikšanai.

Pilotprojekts tiek īstenots Madonas novada, Mārcienas pagasta “Muižniekos”.

Projekta mērķis: novērtēt lauksaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes augu izcelsmes atlikumu tālākas izmantošanas iespējas Latvijā, izmantojot insektus kā pārstrādātājus, vienlaicīgi veicinot insektu audzēšanas nozares attīstības potenciālu Latvijā, un novērtēt insektus un no tiem iegūto augstas vērtības olbaltumvielu izmantošanas potenciālu putnkopībā, mājputnu labturības un ražības celšanai.

Projekta partneri: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA); Biedrība CLEANTECH LATVIA, SIA “Biomund”, SIA “Kabiņsala”, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs”.

Atbalsta programma: Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.12 apakšpasākuma: “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Kopējais budžets: EUR 500 000,00

Īstenošanas ilgums: 2022. gada augusts – 2024. gada augustam.

Publikācija sagatavota ar Latvijas Zemkopības ministriju  un Lauku dienatsa  finansiālo atbalstu.