Uzaicinājums piedalīties iepirkuma konkursā Ārējā projekta novērtēšana -Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā.

CLEANTECH LATVIA izsludina konkursu “Ārējā projekta novērtēšana -Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā.”

Pasūtījuma mērķis ir veikt kvalitatīvu novērtējumu izvirzītajiem mērķiem un projekta ietekmei uz celtniecības nozari Kazahstānā un Uzbekistānā. Analizēt un ziņot par iesaistīto personu līmeni un ietekmi uz dažādām mērķauditorijām nozarē un abos valstīs. Analīze arī veicinās efektīvu stratēģiju izstrādi turpmākiem pasākumiem.

Projektu īsteno CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar partneriem – Uzbekistānas inženieru konsultantu asociāciju “UZACE” un Kazahstānas Republikas ūdensapgādes un sanitārijas uzņēmumu asociāciju “Kazahstan SU Arnasy”.

Ja esat ieinteresēts, lūdzu, sūtiet pieprasījumu uz: konstancija@cleantechlatvia.com. Atbildē tiks nosūtīta iepirkuma dokumentācija.

Iesniegšanas termiņš: 2023. gada 17. aprīlis, 10:00.

Iepirkums un aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Savienības finansiāli atbalstīta projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” (Līg.Nr. ACA/2019/4120712) ietvaros.

ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu,  projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā”    (Līg.Nr. ACA/2019/4120712) ietvaros.