Pirmais GreenOffshoreTech uzsaukums jaunu projektu atbalstam ir atvērts!

Šajā pirmajā uzaicinājumā GreenOffShoreTech veicinās inovāciju attīstību, tieši atbalstot 50 MVU un to inovatīvos projektus, kuru mērķis ir izstrādāt jaunus inovatīvus produktus, procesus vai pakalpojumus.

6.aprīlī tiek atvērts pirmais atklātais uzsaukums iesniegt idejas, kas ilgs trīs mēnešus, līdz 6.jūlijam. Šajā posmā kopējais tiešā finansiālā atbalsta apmērs MVU ir 1,5 miljoni eiro.

MVU un jaunuzņēmumi, kas klasificējas dalībai

GreenOffshoreTech meklē MVU, kas strādā progresīvu materiālu, ražošanas un digitalizācijas, vides tehnoloģiju un jaunu enerģijas nesēju jomā.

Pretendentiem ir jābūt juridiskām personām, kas reģistrētas un bāzētas kādā no GreenOffshoreTech reģioniem (Latvijā, Polijā, Portugālē, Vācijā, Norvēģijā, Islandē un Apvienotajā Karalistē), vai arī ir jābūt vienam no GreenOffshoreTech konsorcija klasteru dalībniekiem.

Papildus tiešajam finansiālajam atbalstam (maksimums 60 000€ vienam projektam) katrs atlasītais MVU inovāciju projekts saņems īpaši uzņēmuma vajadzībām pielāgotus biznesa atbalsta pakalpojumus (starpniecība un B2B tīklošanās, individuālā apmācība, biznesa un tehnoloģiju akadēmija utml.) un atvērto telpu inovācijām, lai nodrošinātu starpnozaru un pārrobežu sadarbību.

Tēmas

Lai projekta priekšlikums būtu atbilstošs programmai, tas ir attiecas uz vismaz vienu no četrām tālāk norādītajām tēmām, un izvēlētajā tēmā  kādu no sadaļām:

   Tēma Nr. 1: Progresīvie materiāli
 • Progresīvu materiālu un konstrukciju izstrāde un ražošana, kas radīti darbībai atklātā piekrastes vidē;
 • Īpaši interesanti ir materiāli, kurus raksturo, piemēram eko-dizains, noturīgi pret koroziju, viegli, rentabli vai izturīgi. Piemēroti risinājumi, kas ietver materiālus daudzfunkcionālām piekrastes platformām, vēja parkiem un akvakultūrai, kā arī kuģiem.
   Tēma Nr. 2: Progresīva ražošana un digitalizācija (IoT, AI, lielie dati)
 • Digitalizācija un datu tehnoloģijas darbam piekrastes vidē;
 • Pārbaude, uzraudzība, integritātes pārbaude;
 • Robotizētie un digitālie risinājumi, kas uzlabo operatīvu darbību personāla veselības un drošības jautājumus;
 • Inovatīvas tehnoloģijas, kas atbalsta lielāku noturību pasažieru, piegādes un neatliekamās palīdzības transporta pakalpojumu nodrošinājumā.
  Tēma Nr. 3: Vides tehnoloģijas (aprites ekonomika — atkritumu novēršana, atkārtota izmantošana, pārstrāde, reģenerācija) 
 • Samazināt atkritumu apjomu un to radīto ietekmi uz vidi, veicinot to rašanās novēršanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju;
 • inovatīvas tehnoloģijas, kas atbalsta aprites ekonomiku visā vērtību ķēdē no projektēšanas līdz ekspluatācijas pārtraukšanai;
 • inovatīvas tehnoloģijas, kas atbalsta energoefektivitāti un ūdens izmantošanas efektivitāti visā vērtību ķēdē;
 • inovatīvas tehnoloģijas, kas nodrošina risinājumus klimata pārmaiņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmes mazināšanai, tostarp oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu (CCS).
   Tēma Nr. 4: Jauni enerģijas nesēji (ūdeņradis, metanols, amonjaks, litija jonu šūnas)
 • inovatīvas tehnoloģijas, lai atbalstītu enerģijas uztveršanu, uzglabāšanu un transportēšanu līdz gala lietotājam;
 • ūdens transporta līdzekļu produktu, pakalpojumu un flotes dekarbonizācija un modernizācija;
 • atbalstošās sauszemes infrastruktūras attīstība;
 • sauszemes infrastruktūras attīstība, ieskaitot tīras enerģijas prasības ūdens transportam, ražošanai, remontam un apkopei.

Kā pievienoties GreenOffshoreTech?

Pieteikumi jāiesniedz digitāli, izmantojot GreenOffshoreTech priekšlikumu platformu šeit.

Process un pieeja

GreenOffshoreTech konsorcijs piedāvās 3 etapu akcelerācijas programmu, kas paredzēta inovāciju atbalstam MVU, kuri tiecās izstrādāt un apstiprināt projektu idejas,  lai izveidotu jaunu starpnozaru un pārrobežu vērtību ķēdes izvēlētās tēmās pielietošanai piekrastes zonās.

Par GreenOffshoreTech

GreenOffshoreTech ir klasteru virzīts projekts, kas apvieno deviņus no Eiropas vadošajiem klasteriem un MVU starpniekiem no 15 reģioniem un 7 valstīm: Norvēģijas, Portugāles, Latvijas, Polijas, Islandes, Apvienotās Karalistes un Vācijas.

Mēs atbalstīsim MVU, radot labvēlīgu “atvērtu telpu” starpnozaru auglībai, vērtību ķēdes inovācijām un uzņēmējdarbībai.

Sazinieties ar mums jau šodien, lai uzzinātu, kā mēs varam palīdzēt jums virzīties uz priekšu: https://greenoffshoretech.com

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar Granta līgumu Nr. 101005541