Meklējam Kapacitātes celšanas programmu vadītāju

Aicinām savā komandā Kapacitātes celšanas programmu vadītāju Eiropas Savienības atbalstītā projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” – turpmāk ENGINE, ietvaros.

Līdz 2021.gada 29.aprīlim pieteikties ŠEIT

CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar partneriem Kazahstānas Republikas ūdensapgādes un sanitārijas uzņēmumu asociāciju “Kazahstan SU Arnasy” un Uzbekistānas inženieru konsultantu asociāciju “UZACE” īsteno projektu ENGINE, kura mērķis ir uzlabot nozaru asociāciju kapacitāti, sniegt daudzpusīgus un konkurētspējīgus pakalpojumus inženiertehniskajiem uzņēmumiem Kazahstānā un Uzbekistānā, kā arī ieviest inženieru sertifikāciju Uzbekistānā.

Projekts vērsts uz Eiropas labākās prakses pārnesi inženieru kvalifikācijas paaugstināšanā un inženieru sertifikācijā, Eiropas un Centrālāzijas sadarbības veicināšanu; iesaistīto organizāciju kapacitātes celšanu sniegt pilnvērtīgu atbalstu komersantiem un uzlabotu inženierzinātnes prestižu un celtu tās speciālistu kvalifikāciju. Kapacitātes celšanas programma primāri ir orientēta uz ūdenssaimniecību objektu projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā nepieciešamajām prasmēm.

Šis ziņojums ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī ziņojuma saturu atbild vienīgi CLEANTECH LATVIA, un to nevar uzskatīt par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju.