Metodisko norādījumu projekts lietus ūdeņu attīrīšanai tipiskās situācijās

2021.gada 9.aprīlī tiešsaistē norisinājās Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodisko norādījumu sanāksme, Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta Nr. 1-08/61/2020 ietvaros.

Sanāksmes ietvaros projekta eksperti Jurijs Kondratenko, Marta Zemīte un Daina Ieviņa dalījās ar zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojuma secinājumiem, kā arī iepazīstināja dalībniekus ar dokumenta “Metodiskie norādījumi lietus ūdeņu attīrīšanai tipiskās situācijās” pamata idejām.

Metodiskie norādījumi tiek izstrādāti, apkopojot ekspertu ieteikumus lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās (piemēram, tirdzniecības centru un biroju ēku stāvvietas, savrupmāju iekšpagalmi, daudzdzīvokļu namu pagalmi, dažādas satiksmes intensitātes ielu teritorijas, rūpnieciskās teritorijas u.c.). Metodika būs praktiski izmantojama un palīdzēs pašvaldībām izstrādāt saistošos noteikumus lietus ūdeņu apsaimniekošanai savā teritorijā, nosakot prasības un dodot vadlīnijas nevis konkrētajām teritorijām, bet to veidiem

Lietus ūdeņu apsaimniekošanas temata aktualitāti apstiprināja augstais interesentu skaits – kopumā sanāksmē piedalījās 76 dalībnieki, tostarp:

  • 14 pašvaldības – Cēsis, Daugavpils, Dobele, Jelgava, Jūrmala, Kuldīga, Madona, Ogre, Rēzekne, Rīga, Rūjiena, Sigulda, Valmiera, Ventspils;
  • ministrijas un to institūcijas – VARAM, LVAF, VVD, EM, ZM;
  • izglītības iestādes – RTU, LLU;
  • Latvijas Melioratoru biedrība;
  • dažādu uzņēmumu pārstāvji.

Projekts “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” tiks īstenots līdz 2021.gada 30.septembrim un tā ietvaros tiek izstrādāti 3 dokumenti, kas ilgtermiņā sekmēs ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu pielietošanu, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu:

  • Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums par Latvijas specifikai atbilstošu ilgtspējīgo lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu lietus notekūdeņu attīrīšanai dažādās apbūves situācijās dažādiem segumiem.
    Apskatāms šeit: http://cleantechlatvia.com/lv/2021/01/04/zinatniskas-literaturas-un-starptautiskas-pieredzes-apkopojums-lietus-udenu-apsaimniekosana/ ;
  • Metodiskie norādījumi lietus ūdeņu attīrīšanai tipiskās situācijās (stāvlaukumi, transporta infrastruktūra, dzīvojamā apbūve, utt.)
  • Projektēšanas vadlīnijas konkrētiem ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem (lietus dārzi, bio-ievalkas, dīķi, ūdens caurlaidīgais segums, utt.)

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.