Noslēdzies projekts Pašvaldību publisko pakalpojumu modernizācija

Noslēdzies CLEANTECH LATVIA realizētais projekts “Pašvaldību publisko pakalpojumu modernizācija”, kuru līdzfinansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Attīstības sadarbības programmas ietvaros!

Projekta mērķis bija stiprināt publisko pakalpojumu modernizāciju, šī procesa efektivitāti un turpmāko publiskās infrastruktūras ekspluatāciju ilgtspējīgā un ekonomiski pamatotā veidā Uzbekistānā.

Projekta ietvaros tika noorganizēti 13 semināri par mūsdienīgu siltumapgādes objektu apkalpošanu un vadīšanu ar 12 ekspertiem, kopā sastādot 58 stundas platformā ZOOM un iesaistot 38 dalībniekus, kā arī tika apmācīti 3 vietējie treneri.