Klastera biedrus iepazīstina ar alternatīvu risinājumu notekūdeņu dūņu pārstrādei

18.februārī, CLEANTECH LATVIA biedrs SIA Management Service company (MSC) prezentēja veikto priekšizpēžu rezultātus jauna notekūdeņu dūņu pārstrādes risinājuma attīstīšanā!
Prezentācijas ietvaros MSC vadītājs Dāvids Štēbelis iepazīstināja klastera biedrus ar alternatīvu risinājumu notekūdeņu dūņu pārstrādei, tai skaitā par veikto emisiju novērtējumu salīdzinājumā ar tradicionālo dūņu kompostēšanas metodi, kā arī tālāk plānoto demonstrācijas projektu.

Notekūdeņu dūņu problēma Latvijā ir ļoti aktuāla, un pašreizējās pārstrāde metodes sastāda aptuveni 2,5% no kopējām Latvijas metāna emisijām. Uzņēmums vēlas attīstīt risinājumu, kas spētu pārstrādāt esošo notekūdeņu dūņu apjomu, samazinot metāna emisijas, kā arī kas iekļautos aprites ekonomikā un pārstrādātajām dūņām veidotu jaunus dzīves ciklus.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.