ENGINE partneru un LSGŪTIS eksperta diskusija par inženieru sertifikācijas nozīmi

25. augustā norisinājās projekta ENGINE partneru diskusija, kurā piedalījās arī Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības vadītāja vietnieks Osvalds Tautietis, lai dalītos pieredzē un viedoklī par inženieru sertifikācijas nepieciešamību un pozitīvo ietekmi uz inženiernozares attīstību.

Diskusijas ietvaros tika pārrunāta sertifikācijas sistēmas izveidošanās Latvijā, tās nozīme inženieru nozarei un procesu tiesiskā bāze; veidošanas pirmie soļi, ekspertu komandas veidošana, ņemot vērā nozares specifiku; asociāciju loma sertifikācijas funkciju pārņemšanai no valsts; kārtība kā tiek kontrolēta strādājoša speciālista kompetence un prakses nozīme sertifikācijas procesā – kāpēc svarīga ir praktiskā pieredze būvlaukumā, nevis kabinetā; pastāvīgs speciālistu kvalifikācijas celšanas process, kā veicināt inženieru kvalifikācijas paaugstināšanu.

Diskusijā starp pieredzes bagātu un kompetentu nozares pārstāvi un asociāciju vadītājiem tika gūtas nozīmīgas atziņas, tostarp:

  • inženieru sertifikācija ir veids kā valsts atbildību par būvniecības kvalitāti pārnes no ierēdniecības uz profesionāļiem;
  • sertifikāts ir uzņēmuma ekspertu kvalifikācijas pierādījums un tiek piešķirts objektos strādājošiem inženieriem, kas pārzina faktiskos darba procesus, nevis uzņēmuma vadītājiem;
  • kvalificēti eksperti un inženieri ir uzņēmuma veiksmes atslēga;
  • mūsdienās būvniecība bieži vien ir vienkāršāka nekā tālākā objekta piepildīšana ar dažādiem elektroniskajiem risinājumiem (ventilēšana, kondicionēšana, utt.), tāpēc svarīga ir ne tikai kvalitatīva būvniecība, bet arī visu inženiersistēmu kvalitatīva izveide;
  • sertifikācijai ir svarīga ekspertu komanda, kas veidojas asociācijās – tie ir nozares speciālisti ar ilgstošu praktisko pieredzi, ne tikai teorētiskām zināšanām.

Aicinām izmantot iespēju padziļināti izpētīt inženieru sertifikācijas tēmu, piedaloties turpmākajās 6 sesijās, kuras vadīs vadošie nozares eksperti. Tā būs lieliska iespēja uzzināt kā civilās inženierijas regulēšana un inženieru sertifikācija var sekmēt ūdens sektora attīstību Kazahstānā un Uzbekistānā.

25 августа Ассоциация «Казахстан Су Арнасы» приняла участие в онлайн-дискуссии партнёров по проекту ENGINE (Наращивание потенциала отраслевых ассоциаций, обслуживающих инжиниринговые компании в Казахстане и Узбекистане) с заместителем руководителя Центра сертификации инженеров-строителей Латвийской ассоциации инженеров по теплотехнике, газовой и водной технике г-ном Освалдом Таутиетисом. Тематика встречи была нацелена на знакомство с системой сертификации инженеров-строителей в Латвии. Изначально нас интересовал вопрос: что послужило отправной точкой для внедрения системы сертификации инженеров-строителей в Латвии? Ответ был простой: повысить качество проектов, повысить качество строительно-монтажных работ, обеспечить долгосрочный эффект от освоения больших инвестиционных средств, привлеченных в страну. В Казахстане в настоящее время не внедрена система сертификации в проектировании и строительстве. В то же время министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на заседании Управляющего комитета по вопросам разработки профстандартов в ноябре 2019 года заявил о переходе Казахстана на систему сертификации специалистов. «Национальная система квалификаций состоит из трех частей. Первая – это требования работодателя к знаниям и умениям человека, принимаемого на работу. Эти требования мы называем «профессиональным стандартом». Вторая – после разработки профессионального стандарта к нему нужно адаптировать наши образовательные стандарты и программы. Тогда организации образования будут готовить специалистов в соответствии с запросами бизнеса, экономики. Третья часть национальный системы квалификаций – независимая оценка образования, то есть, сертификация», – сказал Биржан Нурымбетов. (https://lenta.inform.kz/kz/kazahstan-perehodit-na-sistemu-sertifikacii-specialistov_a3582740) По его словам, диплом является документом, подтверждающим образование, но в развитых странах специалистов направляют в независимые центры, подтверждающие квалификацию и выдающие соответствующий сертификат. Ценность сертификата выше, чем ценность диплома об образовании. Такая система сейчас формируется в Казахстане. В ходе дискуссии также было отмечено, что Латвия отказалась от механизма лицензирования строительной деятельности, заменив их специальным регистром организаций, которым разрешается такая деятельность. Основным требованием для включения в регистр является наличие в штате организации сертифицированных инженеров. На законодательном уровне повышен статус сертифицированного инженера, но и повышена их персональная ответственность, вплоть до уголовной. ❗️ В рамках проекта запланирован ряд семинаров и дискуссий, в которых ведущие европейские отраслевые эксперты расскажут, как регулирование гражданского строительства и сертификация инженеров могут повлиять на дальнейший рост водного сектора в Казахстане и Узбекистане.* Содержание этой публикации не отражает официальное мнение Европейского Союза. Ответственность за информацию и мнения, выраженные в статье, полностью лежит на ее авторе - Ассоциации «Казахстан Су Арнасы».

Geplaatst door Ассоциация "Казахстан Су Арнасы" op Woensdag 26 augustus 2020

Šis ziņojums ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, līgums nr. LV-91 atbalstu. Par šī ziņojuma saturu atbild vienīgi CLEANTECH LATVIA, un to nevar uzskatīt par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju