Coca-Cola, Unilever un citas lielās korporācijas apvienojas deklarācijā par plastmasas piesārņojuma mazināšanu

Vairāk nekā 100 Eiropas organizāciju gan no publiskā, gan privātā sektora ir parakstījušas Plastmasas aprites alianses deklarāciju, kuras mērķis ir brīvprātīgi iesaistīties Eiropas Savienības (ES) reciklētās plastmasas tirgus darbības sekmēšanā. Iniciatīvai ir pievienojies klasteris CLEANTECH LATVIA, aicinot sekot piemēram arī citas progresīvi domājošas organizācijas un uzņēmējus.

Parakstītāju vidū ir mazie un vidējie uzņēmumi, uzņēmumu apvienības, pētniecības organizācijas, pašvaldības, valsts iestādes un arī lielās korporācijas, piemēram, “Coca-Cola”, “Unilever”, “Danone” u.c. Parakstot deklarāciju, organizācijas apņēmušās  līdz 2025. gadam panākt, ka Eiropā ik gadu jaunu plastmasas produktu ražošanā tiek izmantots vismaz 10 miljoni tonnu reciklētas  plastmasas. Šo mērķrādītāju pērn Eiropas Komisija (EK) iekļāva Plastmasas pārstrādes stratēģijā.

Arī progresīvi domājoši Latvijas uzņēmēji ievieš videi draudzīgus ražošanas un vadības procesus. “Iniciatīva ir ļoti vērtīga un svarīga laikā, kad pastiprināti tiek runāts par klimata pārmaiņu jautājumiem un piesārņojumu, kā vienu no šo pārmaiņu galvenajiem cēloņiem. Tādēļ, CLEANTECH LATVIA klasterī izveidojām platformu dažādu nozaru uzņēmumiem, lai kopīgi meklētu veidus pārstrādei draudzīgu materiālu izveidei un pārstrādes veicināšanai. Esmu pārliecināts, ka jau tuvākajā laikā arī Latvijas uzņēmumi pievienosies iniciatīvai, tādējādi paužot atbalstu un ieviešot savā darbībā iniciatīvā paustos mērķus un principus,” komentē CLEANTECH LATVIA klastera aprites ekonomikas eksperts Jānis Butkevičs.

Deklarācijā ietverti konkrēti pasākumi, ar kuriem šo mērķi plānots sasniegt, piemēram, uzlabot plastmasas ražojumu dizainu tā, lai tos būtu vieglāk reciklēt un lai to izgatavošanā varētu izmantot vairāk jau pārstrādātas plastmasas, apzināt plastmasas atkritumu vākšanas, šķirošanas un reciklēšanas vēl neapgūto potenciālu ES, kā arī noskaidrot, kādas ir vajadzīgās investīcijas mērķa sasniegšanai. Iecerēts arī sagatavot pētniecības un izstrādes programmu plastmasas aprites jomā un izveidot caurredzamu un uzticamu monitoringa sistēmu, kas ļaus izsekot visām plastmasas atkritumu plūsmām ES.

Kā skaidro EK, patlaban ES plastmasas atkritumu reciklēšanas potenciāls vēl ir lielā mērā neapgūts, sevišķi salīdzinot ar citiem materiāliem, piemēram, papīru, stiklu vai metāliem. Ik gadu Eiropā savāc vairāk par 27 miljoniem tonnu plastmasas atkritumu, taču no tiem reciklē mazāk par trešdaļu. Paužot atbalstu ES nospraustajam mērķim – līdz 2025. gadam panākt, ka ES tiek pārdoti 10 miljoni tonnu reciklētas plastmasas – Plastmasas aprites alianse apņēmusies sekmēt ES reciklētās plastmasas tirgus apjomu par vairāk nekā 150 %.

Pirmā Plastmasas aprites alianses sanāksme notika 2019. gada 5. februārī ES Rūpniecības dienu ietvaros. Tās laikā dalībnieki vienojās par sadarbību visā plastmasas vērtību ķēdē, lai būtu iespējams līdz 2025. gadam panākt, ka ražojumos izmanto 10 miljonus tonnu reciklētās plastmasas. Tika nolemts strādāt piecos prioritāros virzienos: plastmasas atkritumu vākšana un šķirošana, reciklēšanai piemērots ražojumu dizains, reciklētās plastmasas saturs ražojumos, pētniecība, izstrāde un investīciju piesaiste, tostarp ķīmiskā reciklēšana un reciklētās plastmasas monitorings ES.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.