CLEANTECH LATVIA dalība Eiropas Resursu Efektivitātes Zināšanu centra konferencē 25.-26.09.2019

25. -26. septembrī Briselē, Beļģijā norisinājās Eiropas Resursu Efektivitātes Zināšanu centra (EREK) organizēta starptautiska divu dienu konference par resursu efektivitāti un aprites ekonomiku. CLEANTECH LATVIA ir EREK tīkla dalībnieks, tāpēc arī Valdes priekšsēdētājs Jānis Zviedris apmeklēja šo konferenci.

Konferences laikā ar zināšanu centra biedriem tika pārrunāti labās prakses piemēri efektīvākai resursu izmantošanai ražošanas un pakalpojumu sniegšanas sektoros, radot skaidrāku izpratni par procesu uzlabošanas ietekmi uz aprites ekonomiku.

Viens no aktuālākajiem tematiem EREK tīkla dalībnieku starpā bija par to, vai ir iespējams radīt no emisijām brīvu vidi, kas lieliski sasaucas ar ES plāniem  līdz 2050.gadam Eiropas Savienību veidot kā nulles emisijas vidi.

Konferencē uzstājās Eiropas Komisijas politikas veidošanas pārstāvji un ražošanas nozaru pārstāvji, kuri ir ceļā uz nulles emisijas mērķi, sekojot aprites ekonomikas pamatprincipiem un nostādnēm.

Konferences laikā CLEANTECH LATVIA Valdes priekšsēdētājs  ar citu valstu pārstāvjiem pārrunāja atsevišķu projektu rezultātus  un vienojās par iespējamu sadarbību ceļā uz veselīgu resursu izmantošanu aprites ekonomikas kontekstā, liekot uzsvaru CO2 izmešu samazināšanai.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.