Baltijas Zilās biotehnoloģijas Alianses sestā partneru sanāksme

CleanTech Latvia kā projekta partneris piedalījās Baltijas Zilās biotehnoloģijas Alianses sestajā partneru sanāksmē, kas norisinājās no 9. līdz 11. aprīlim Kopenhāgenā, Dānijā. Partneru sanāksmi rīkoja Alianses partneris – Dānijas Tehnoloģiskais institūts.

Sesto partneru sanāksmi apmeklēja projekta partneri, asociētie partneri, 1., 2., 3. un 4. paaudzes ideju īpašnieki, kā arī šī projekta pēdējā mentoru programmas uzsaukuma pretendenti, biznesa attīstības intelektuālā īpašuma tiesība eksperti. Kopā vairāk nekā 50 pārstāvji no dažādām institūcijām un valstīm piedalījās Alianses piektajā partneru sanāksmē.

Partneru sanāksmes galvenais fokuss:

  • Semināri un darbnīcas projekta partneriem un ideju īpašniekiem ar biznesa attīstības ekspertiem, gūtu zināšanas panteriem par atbalsta sniegšanu biznesa attīstības novērtēšanai un ideju īpašniekiem par fokusa punktiem attīstot biznesu un novērtējot tā potenciālu;
  • Seminārs un darbnīca ideju īpašniekiem par inovāciju izmantošanu un aizsargāšanu;
  • Atskats par paveikto līdz partneru sanāksmes brīdim un pārskats par aktivitātēm, kuras jāīsteno līdz projekta noslēgumam;
  • Pārskats par mentorēšanas programmā uzņemto ideju progresu no iestāšanās brīža līdz partneru sanāksmes brīdim.
  • Projekta pēdējā mentorēšanas programmas uzsaukuma pretendentu ideju izvērtēšana. No pieciem pretendentiem, pēc prezentācijām un diskusijas ar uzaicinātajiem ekspertiem, tika uzņemtas četras biznesa idejas mentorēšanas programmā.

Šī gada rudenī tiek plānota nākamā partneru sanāksme, kurā tiks veikts gan atskats uz padarīto un šīs partneru sanāksmes gūtajiem rezultātiem, gan nepieciešamajām aktivitātēm dokumentu sagatavošanai projekta noslēgšanai.