Vides tehnoloģiju uzņēmēju vizīte UZBEKISTĀNĀ

2017.gada martā CLEANTECH LATVIA un BALTIC CLEANTECH ALLIANCE partneri devās vizītē uz Taškentu, lai noteiktu iespējamās sadarbības jomas un projektus, kā arī pārstāvētu Latvijas un Somijas uzņēmēju intereses Uzbekistānā.

Viens no nozīmīgākajiem notikumiem šajā vizītē bija CLEANTECH LATVIA pārstāvniecība Taškentā oficiālā atklāšana, kurā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieki: CLEANTECH LATVIA, BALTIC CLEANTECH ALLIANCE, augsta līmeņa Latvijas un Uzbekistānas amatpersonas, Somijas vēstnieks Uzbekistānā Niklas Lundqvist un Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Edgars Bondars, kā arī Latvijas, Somijas un Uzbekistānas uzņēmēji.

Vizītes laikā noritēja daudzas individuālās tikšanās gan ar valsts pārvaldes speciālistiem, gan starptautiskajām organizācijām. 2017. gada 28. martā CLEANTECH LATVIJA sadarbībā ar AMBiT un LIAA organizēja B2B tikšanās ar Uzbekistānas uzņēmējiem, kur CLEANTECH LATVIA iepazīstināja ar savām aktivitātēm un klasteru partneru kompetenci. Pasākuma ietvaros notika vairākas individuālas sarunas, kurās mūsu partneri prezentēja savus produktus un pakalpojumus, kā arī apsprieda iespējamo sadarbību atkritumu apsaimniekošanas, enerģētikas, notekūdeņu attīrīšanas, dzeramā ūdens sagatavošanas u.c. jautājumos.

Šī vizīte notika ciešā sadarbībā ar LIAA un Latvijas Republikas Zemkopības ministriju,  kas sniedza milzīgu atbalstu CLEANTECH LATVIA organizētajiem pasākumiem.