CLEANTECH LATVIA pieteikums jaunajā klasteru programmā

CLEANTECH LATVIA 18. jūlijā iesniedza projekta pieteikumu “Klasteris CLEANTECH LATVIA” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) par sadarbības tīkla jeb klastera attīstīšanu.

Projektā ir paredzēts turpināt attīstīt 3 galvenos virzienus:

  • Eksportspējas vecināšanu – atbalsts pārstāvniecībai Kazahstānā, ienākošās vizītes, mērķa tirgus izpētes;
  • Inovāciju sekmēšanu – sadarbības veicināšana un zināšanu pārnese starp uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām ar mērķi radīt jaunus, konkurētspējīgus un inovatīvus produktus vai projektus;
  • Konkurētspējas un sadarbības veidošanu – biedru konkurētspējas sekmēšana un biedru apgrozījuma pieauguma vecināšana.

Projektā tā iesniegšanas brīdī piedalījās 21 uzņēmums un 5 zinātniskās un pētniecības institūcijas, tomēr aicinām arī citus CLEANTECH LATVIA biedrus intereses gadījumā pieteikties un piedalīties šajā projektā.

Plānotais projekta ilgums ir 4 gadi – no 2017.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim.

Kopējais plānotais ERAF atbalsts projektā ir 415 000 EUR, maksimālā finansējuma intensitāte vienam uzņēmumam – līdz 85%.