CLEANTECH LATVIA stends izstādē “SU ARNASY 2015”, Astanā 27. – 29. maijā

Lai veicinātu Latvijas un Kazahstānas uzņēmumu sadarbību ūdenssaimniecības jomā un paplašinātu Latvijas vides tehnoloģiju nozares uzņēmumu darbību Centrālāzijas tirgū, CLEANTECH LATVIA uzņēmumi ar kopēju „Cleantech Latvia” stendu no 27. līdz 29. maijam piedalīsies starptautiskajā ūdenssaimniecības izstādē „SU ARNASY 2015” Astanā.

Izstāde “SU ARNASY 2015: Ūdens patēriņš: realitāte, problēmas un perspektīvas″ ir viens no nozīmīgākajiem ar ūdens un notekūdeņu tehnoloģiju nozari saistītajiem pasākumiem Centrālajā Āzijā, kas notiek katru otro gadu. Šogad izstāde notiks jau 7. reizi un tiek apvienota ar konferenci, galveno uzmanību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar ūdens drošību pilsētās un ūdens apgādes kvalitāti Centrālās Āzijas valstīs, it īpaši Kazahstānā.

Jau vairāku gadu laikā CLEANTECH LATVIA ietvaros uzņēmumi ir pētījuši iespējas strādāt Kazahstānā un tiek secināts, ka vides aizsardzības un apsaimniekošanas, kā arī ūdenssaimniecības jomā Latvijas tīro tehnoloģiju uzņēmumiem varētu būt labs sadarbības potenciāls ar Kazahstānu, ņemot vērā pastāvošās ūdens attīrīšanas problēmas Centrālās Āzijas valstīs un Latvijas uzņēmumu pieredzi līdzīgu problēmu risināšanā. “Sadarbības un biznesa iespējas ir milzīgas, tomēr, lai iesākta sadarbība realizētos kādos konkrētos projektos, ir ļoti daudz jāstrādā,” secina CLEANTECH LATVIA izpilddirektore D. Eglīte.

Astanas starptautiskajā izstāžu centrā „Korme Expo-center” četru Latvijas uzņēmumu pārstāvji un CLEANTECH LATVIA prezentēs kopējo Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumu piedāvājumu – no projektēšanas līdz pat ūdens tehnoloģiju sistēmu ieviešanai un apkopei. Izstādē ar kopējo „Cleantech Latvia” stendu piedalīsies klastera vadība un sekojošo uzņēmumu pārstāvji:

  • SIA „Akorda”;
  • SIA “Karme Filtrs”;
  • SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas”;
  • SIA „Vega1”.

Iepriekšējo izstādi 2013. gadā apmeklēja vairāk nekā 3200 ūdens nozares pārstāvju no 11 valstīm, kas ir par 18% vairāk nekā 2011. gadā, tāpēc arī šogad ir sagaidāms apmeklētāju un pārstāvēto valstu pieaugums, kas paver plašākas iespējas biznesa kontaktu nodibināšanai un uzņēmumu atpazīstamības veidošanai.

logo