CLEANTECH LATVIA sadarbības veicināšanas un pieredzes apmaiņas vizīte Dānijā

CleanTech Latvia (Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris) pārstāves Dina Eglīte un Anete Meļņika, A/S „BAO”  pārstāve Guna Bērziņa un SIA „ZAAO” pārstāvis Mārtiņš Niklass projekta “The Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Business and Industry” ietvaros no 12. līdz 13. martam apmeklēja sadarbības partnerus Dānijā.

Vizītes galvenais mērķis bija iepazīties ar Dānijas tīro tehnoloģiju kompānijām un to atbalsta organizācijām, kuras ir ieinteresētas sadarbībā ārvalstu, it īpaši Centrālāzijas tirgos, veidojot jaunus attīstības un sadarbības projektus.

Vizītes laikā CleanTech Latvia delegācija tikās ar klastera CLEAN pārstāvjiem, kas ir viena no nozīmīgākajām Eiropas tīro tehnoloģiju organizācijām. CLEAN ir darbojas tīro tehnoloģiju jomā Dānijā un pasaulē, apvienojot vairāk nekā 170 dažādas kompānijas, organizācijas, zinātniskās un izglītības institūcijas, valsts pārvaldes institūcijas.

CLEAN iepazīstināja ar savas darbības galvenajiem virzieniem, nesen veikto reorganizāciju un pieredzi, virzot tā biedrus ārējos tirgos un savstarpējas sadarbības veicināšanu. Cleantech Latvia jau ir izveidojusies sadarbība ar šo klasteri Coolsweep projekta ietvaros. Sarunu laikā tika apspriesta arī SIA „ZAAO” un A/S „BAO”pieredze atkritumu apsaimniekošanas jomā, iespējamā sadarbība jaunu inovatīvu tehnoloģisku risinājumu izstrādē un labākās pieredzes pārnesē. Pārrunas tiks turpinātas aprīlī un maijā, kad CLEAN un tā biedri/uzņēmumi ieradīsies Latvijā.

Pēc tikšanās tika apmeklēts atkritumu savākšanas un pārstrādes uzņēmums ARC, kas pieder 5 pašvaldībām Dānijas centrālajā reģionā. Pašlaik uzņēmumam notiek vērienīgi būvniecības darbi, kuru ietvaros tiek celts jauns atkritumu pārstrādes poligons. Iecere ir poligonu apvienot ar slēpošanas kompleksu tā virspusē, kur cilvēki visa gada garumā varēs baudīt ziemas priekus, tādējādi cenšoties izveidot jaunu tēlu par atkritumu savākšanu un pārstrādi, attēlojot to kā mūsdienīgu, cilvēkiem patīkamu vietu, paralēli veicot visus procesus vēl efektīvāk, dabai draudzīgāk.  Savukārt, pēc tam tika prezentēta un parādīta jauna tehnoloģija REnescience, kurā sadzīves atkritumi tiek sajaukti kopā ar enzīmiem, veidojot procesus, kuros atkritumus sašķiro pārstrādājamos, enerģijas iegūšanai izmantojamos u.t.t. Šī tehnoloģija ļauj pārstrādāt atkritumus efektīvāk, iegūstot no tiem vairāk enerģijas. Abi uzņēmumi veiksmīgi demonstrēja savu potenciālu, izrādīja un izraisīja interesi turpināt sarunas par iespējamo sadarbību dažādos projektos.

Vizītes otrajā dienā CleanTech Latvia tikās ar Cleanfield, kas nodarbojas ar sanācijas darbiem, attīrot ar naftu piesārņotu grunti. Uzņēmums ir attīstījis arī savu īpašo tehnoloģiju BioBox, kas ļaujdarbu vadītājiem neatrasties uz vietas un vadīt darbus attālināti. Sarunu laikā tika prezentēts SIA “Auravia Latvia” piedāvātais virsmaktīvais līdzeklis, kas var tikt izmantots arī grunts attīrīšanā, un iespējamā sadarbība Centrālāzijas tirgus apgūšanā.

IMG_20150313_150515

Noslēgumā tika apmeklēts Kalundborg Symbiosis, kas reprezentē uzņēmumus, kuri atrodas Kalundborgā un izmanto viens otra ražošanas blakusproduktus vai jebkādi citādi dalās ar resursiem, kopumā tas apvieno  51 šādu plūsmu.  Kalundborg Symbiosis ir pats vecākais šāda tipa industriālais eko parks. CleanTech Latvia tika iepazīstināta ar tā izveidošanas vēsturi, iespējamo tālāko attīstību, šāda industriālā eko parka darbības specifikāciju. Kalundborg Symbiosis veiksmes pamats ir brīvprātīga reģiona uzņēmumu vēlme sadarboties efektīvā resursu izmantošanā: attiecīgi viena uzņēmuma enerģijas vai resursu pārpalikumi tiek izmantoti cita uzņēmuma darbībā. Rezultātā reģionā starp dažādiem uzņēmumiem tiek veidota bezatlikuma ražošanas ķēde. Vizītes dalībnieki šo informāciju atzina par interesantu un piemērojamu ne tikai Latvijā, bet arī Centrālāzijā.