Notekūdeņu dūņu apstrādes un izmantošanas iespēju pieredzes apmaiņas vizītes Igaunijā un Polijā

Biedrības „Latvijas Biotehnoloģijas asociācija” struktūrvienība CLEANTECH LATVIA (Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris) projekta „Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde”, ietvaros, decembrā sākumā devās pieredzes apmaiņas vizītēs uz Igauniju un Poliju.

Vizītes laikā Igaunijā, Rakverē, Latvijas delegācija tikās ar Igaunijas ūdensapgādes asociāciju (Estonian Water Works Association) un Rakveres pilsētas ūdensapgādes uzņēmumu Rakvere Vesi, kā arī apskatīja ūdens apsaimniekošanas un notekūdens dūņu apstrādes staciju un dūņu kompostēšanas uzņēmuma poligonu Rakverē. Vizītes otrajā dienā Latvijas pārstāvji apmeklēja Valgu, kur pieredzes apmaiņas seminārā tikās ar Igaunijas vides ministrijas pārstāvjiem un vides tehnoloģiju konsultāciju uzņēmuma Aqua Consult Baltic OU pārstāvi.Latvijas delegācija tika iepazīstināta ar dūņu izmantošanas tiesisko regulējumu Igaunijā, nepieciešamo sadarbību valsts pārvaldes un pašvaldību struktūrās, īstenojot dūņu apsaimniekošanas politiku, kā arī praktisko pieredzi par dažādu risinājumu praktiskās ieviešanas aspektiem fokusējoties uz notekūdeņu dūņu kompostēšanas risinājumiem.

Vizītē Polijā Latvijas eksperti tikās ar ūdens apsaimniekošanas uzņēmuma AQUA SEEN pārstāvjiem, kuriem ir liela pieredze dūņu apsaimniekošanas jautājumos un Eiropas projektu īstenošanā, izmantojot dūņu dedzināšanas tehnoloģijas. Vīzītes ietvaros tika apmeklēti 3 dzeramā ūdens sagatavošanas objekti un viens notekūdeņu apsaimniekošanas, žāvēšanas, granulēšanas un dedzināšanas objekts. Uzņēmuma PROCHEM pārstave iepazīstināja vizītes dalībniekus ar  notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas politiku un faktisko situāciju Polijā.

Kopumā vizīte tiek vērtēta pozitīvi, jo sniedza iespēju Latvijas ekspertiem iepazīties ar citu valstu praktisko pieredzi dūņu apsaimniekošanas jautājumos, valsts politikas izveidē un nepieciešamajos atbalsta instrumentos infrastruktūras izveidei un uzturēšanai.


DSC_9609DSC_9593DSC_9509
Uzziņai:

Projekta „Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde” mērķis ir veikt informācijas apkopošanu un analīzi par Latvijas notekūdeņu dūņu saražotajiem apjomiem, izmantotajām un pieejamajām uzglabāšanas un apstrādes – pārstrādes tehnoloģijām un risinājumiem. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, izstrādāt reģionālajām vajadzībām (finansiāli, klimatiski, ekonomiski) pamatotu algoritmu, ar kura palīdzību notekūdeņu un kanalizācijas uzņēmumi un pašvaldības varētu izvēlēties ekonomiski izdevīgāko un videi draudzīgāko dūņu pārstrādes tehnoloģiju.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta sadarbības partneri ir CLEANTECH LATVIA un tā biedrs LVMI Silava, kā arī Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA).

B