Uzsāk projektu, kas risinās sadzīves notekūdeņu dūņu apstrādes un izmantojuma problēmas Latvijā

Biedrības „Latvijas Biotehnoloģijas asociācija” struktūrvienība CLEANTECH LATVIA (Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris) ir uzsākuši projektu „Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde”.

Projekta mērķis ir veikt informācijas apkopošanu un analīzi par Latvijas notekūdeņu dūņu saražotajiem apjomiem, izmantotajām un pieejamajām uzglabāšanas un apstrādes – pārstrādes tehnoloģijām un risinājumiem. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, izstrādāt reģionālajām vajadzībām (finansiāli, klimatiski, ekonomiski) pamatotu algoritmu, ar kura palīdzību notekūdeņu un kanalizācijas uzņēmumi un pašvaldības varētu izvēlēties ekonomiski izdevīgāko un videi draudzīgāko dūņu pārstrādes tehnoloģiju.

Projekts ir aktuāls un nepieciešams, jo risina vairākas problēmas. Nozīmīgākās no tām, dūņu izmantošana kā atjaunojamais energoresurss, kvalitatīvo un kvantitatīvo datu regulāra iegūšana,  kā arī novērst vides piesārņojuma draudus, kas rodas nekvalitatīvas apsaimniekošanas rezultātā.

Saskaņā ar projekta mērķi, projekta aktivitātes sniegs ieguldījumu vairākās noteiktajās jomās: kā vides kvalitātes uzlabošanā, dabas resursu saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā, klimata politikā un vides investīcijās.

Projektu tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta sadarbības partneri ir CLEANTECH LATVIA biedri LVMI Silava un Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA).

Projekta izpildes termiņš ir 2014.gada 29. decembris, un projekta attīstībai iespējams sekot līdzi CLEANTECH LATVIJA mājaslapā.

B