18. un 19. septembrī notiks CLEANTECH LATVIA kopsapulce

Šī gada 18. un 19. septembrī Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris jeb CLEANTECH LATVIA rīko ikgadējo kopsapulci, kurā biedri un tuvākie sadarbības partneri ir aicināti apspriest klastera veiktās un nākotnē ieplānotās aktivitātes, kas veicinātu tīro tehnoloģiju nozares attīstību un atpazīstamību un celtu klastera konkurētspēju.

Viens no svarīgākajiem klastera kopsapulces uzdevumiem ir tieši klastera nākamā perioda (2016 – 2020) aktivitāšu plānošana. Ir svarīgi, lai aktivitātes būtu tendētas uz CLEANTECH LATVIA attīstības virzieniem, klastera kompetenču celšanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu. Lai veicinātu klastera ilgtspēju un turpmāku sadarbību ar biedriem, ir nepieciešams noskaidrot galvenās nozares problēmas, kuru risinājumus rast klastera projektu ietvaros.

CLEANTECH LATVIA kopsapulces ietvaros biedrus sagaida arī izglītojoša pieredzes apmaiņa-treniņš sekojošās tēmās:

  1. “Datu analīze mārketingam – Excel jaunās iespējas”, kurā kopsapulces dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunām un mārketingam noderīgam funkcijām visiem pazīstamajā Microsoft Office Excel datu apstrādes programmā, piemēram, kā veidot datu tabulas Excel, lai tās būtu piemērotas mārketingam, kā ielādēt un izmantot datus no dažādiem datu avotiem (interneta u.c. resursiem), kā tiek veidota intuitīvi saprotama datu vizualizācija, datu attēlošana 2D un 3D kartēs.
  2. “Mārketinga galvenais instruments – uzņēmuma mājas lapa” – diskusija ar mājas lapu dizaineri par uzņēmumu mājas lapu funkcionalitāti un atbilstību cilvēces redzējumam par kvalitatīvu un konkurētspējīgu saturu. Individuāla analīze dažu uzņēmumu un Cleantech Latvia mājas lapām, lai novērtētu to efektivitāti un uzzinātu kā sasniegt vairāk ar mazākiem ieguldījumiem, balstoties uz patērētāju vajadzībām – ērti meklēt, gudri atrast, saprātīgi papildināt jaunumus.

Visi CLEANTECH LATVIA biedri joprojām ir laipni aicināti pieteikt savu dalību kopsapulcē.

Sabīne Ščerbača
Cleantech Latvia (Tīro tehnoloģiju klasteris)
Pulka iela 3, korpuss 3, Rīga, LV-1007
t. +371 22333322
E-pasts: sabine.scerbaca@cleantechlatvia.com