Praktiska konference „Pāreja uz „zaļo ekonomiku”, ieviešot ekoloģiski tīras tehnoloģijas”

Latvijas – Kazahstānas sadarbības ietvaros no 5. līdz 7. decembrim Rīgā notiks praktiska konference „Pāreja uz „zaļo ekonomiku”, ieviešot ekoloģiski tīras tehnoloģijas”. Konferences iniciatori ir CLEANTECH LATVIA (Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris) un Latvijas industriālās Energoefektivitātes klasteris, to atbalsta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Rīgas Dome.

green bridge

Pirmā konferences diena tiks veltīta diskusijām par optimālāko stratēģiju ekoloģisko problēmu risināšanā, ieviešot „zaļās” tehnoloģijas visās ekonomikas nozarēs, kā arī tiks apspriestas nākotnes sadarbības iespējas starp abām valstīm tādos aspektos, kā komunālo infrastruktūru modernizācija, jaunākās tendences un tehnoloģijas ēku energoefektivitātes auditos, ūdens attīrīšana un ūdens resursu apsaimniekošana, atkritumu pārstrāde, atjaunojamās enerģijas ieguves avotu un citu tehnoloģisko risinājumu izmantošana, jaunu objektu projektēšanā un būvniecībā.

Otrā un trešā konferences diena tiks pilnībā veltīta dažādu realizēto projektu apskatei, tādējādi praktiski iepazīstoties ar Latvijas uzņēmumu un pašvaldību pieredzi tīro tehnoloģiju ieviešanā, un dažādu tehnoloģisko know-how izmantošanā, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības standartiem.

Konferences norises vieta un laiks:
2013. gada 5. decembris – Konferences plenārsēde Rīgas Domes sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā
2013. gada 6.-7. decembris – Tīro tehnoloģiju ieviešanas praktiskie aspekti Latvijā, realizēto projektu apskate

Konferences dalībnieki:
Latvijas un Kazahstānas nozaru ministriju, pašvaldību (akimatu), kā arī dažādu komercsabiedrību vadītāji un pārstāvji.

Konferences organizatori:
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA)
Eksporta konsultāciju uzņēmums „Orient Instruments”
Biznesa attīstības un inovāciju veicināšanas uzņēmums „Bridgit!”.

Reģistrācija dalībai pasākumā līdz 2013.gada 28.novembrim pa e-pastu: info@greenbridgeforum.com vai mājas lapā: http://www.greenbridgeforum.com/

logo