Latvijas tīro tehnoloģiju klastera vizīte Aktau, Kazahstānā

Šonedēļ Latvijas Tīro tehnoloģiju klastera pārstāvji jaunu tirgu apzināšanas un apguves nolūkā dodas vizītē uz Kazahstānas pilsētu Aktau, kur plāno tikties ar valsts institūciju pārstāvjiem un vietējiem uzņēmējiem, lai pārspriestu Latvijā radīto ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas, vides aizsardzības un citu perspektīvu tehnoloģiju izmantošanu Kazahstānas ekoloģisko jautājumu risināšanā.

Aktau pilsēta patlaban pieredz strauju izaugsmi un attīstību, tomēr to raksturo saasinātas vides piesārņojuma un tīra ūdens pieejamības problēmas, kas ir izaicinājums Latvijas uzņēmējiem, kuri specializējušies šāda rakstura tehnoloģijās un ir gatavi tās piedāvāt Kazahstānas kolēģiem.

Trīs dienu vizītes laikā klastera biedri, kurus pārstāv AS „Biotehniskais centrs”, SIA „Ekostandarts” un SIA „Akorda”, apmeklēs izstādi „Mangystau Oil, Gas & Infrastructure 2012’’, kas veltīta naftas un gāzes rūpniecības attīstībai, enerģētikai, transportam un komunikācijām, infrastruktūras attīstībai, celtniecībai un dažādām ekoloģiskajām iniciatīvām. Klastera uzņēmumu pārstāvjiem ieplānotas arī tikšanās ar Mangistau apgabala administrācijas pārstāvi, kura pārziņā ir komunālās saimniecības un vides attīrīšanas jautājumi, un ar Aktau ostas administrāciju. Šo tikšanos ietvaros Latvijas Tīro tehnoloģiju klastera pārstāvji un uzņēmēji vēlas pārspriest iespējamo sadarbību ūdens un notekūdeņu attīrīšanas, ūdens apgādes sistēmu uzturēšanas, augsnes attīrīšanas no naftas un citiem piesārņojumiem, bīstamo atkritumu glabāšanas, reversās osmozes (tostarp jūras ūdens atsāļošanas), nanofiltrācijas, ultrafiltrēšanas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu automatizācijas un vides aizsardzības jautājumos.

Vizītes galvenais mērķis ir iepazīt un novērtēt Latvijā izstrādāto risinājumu pielietojuma iespējas Kazahstānas jaunajos projektos, apzināt sadarbības perspektīvas ar Aktau uzņēmējiem, kā arī pārspriest jaunu produktu izstrādi īpaši šī tirgus īpatnībām un vajadzībām.