Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris uzsāk darbu

Videi draudzīgu tehnoloģiju uzņēmumi apvienojušies kopīgas starptautiskās konkurētspējas celšanai

Tīro tehnoloģiju klastera (Cleantech Latvia) atklāšanas pasākums notiks 2012.gada 28. septembrī RTU konferenču zālē, pl.15:30 Pulka ielā 3, 3.korpusā, 2.stāvā.

Septembra vidū Latvijas Biotehnoloģiju asociācija parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Klasteru programma”, kuras ietvaros līdz 2015. gadam klasterim tiks piešķirti 300 tūkstoši latu partneru sadarbības veicināšanai.

Tīro tehnoloģiju klasterī ir apvienojušies 24 Latvijas ekonomikai nozīmīgi komersanti, kuru kopējais apgrozījums 2011. gadā sasniedza gandrīz 70 miljonus latu, kas ir par 40% vairāk nekā šo pašu komersantu kopējais apgrozījums 2010. gadā. Šie komersanti ir arī nozīmīgs darba devējs, un 2011. gadā kopumā nodarbināja 940 darbiniekus.

Klastera izveidē un attīstīšanā ir iesaistījušās arī septiņas pētniecības un/vai izglītības iestādes, kas ir nozīmīgi kompetences un zināšanu partneri jaunu produktu attīstīšanā.

Visu projekta partneru kopējā pazīme ir jaunu, inovatīvu un videi draudzīgu tehnoloģiju risinājumu izmantošana produktu un pakalpojumu izveidē, kas ir konkurētspējīgi pēc savas cenas un ražīguma, kā arī vienlaicīgi minimizē nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Klastera galvenie mērķi ir stiprināt partneru iespējas jaunos starptautiskajos tirgos, paaugstināt kompetenci un konkurētspēju, kā arī veicināt jaunu un inovatīvu produktu un tehnoloģiju radīšanu.

Tīro tehnoloģiju nozare ir salīdzinoši jauna, un pēdējā desmitgadē tā ir piedzīvojusi strauju un dinamisku attīstību visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā. Tīrās tehnoloģijas ietver:

  • efektīvus vides attīrīšanas procesus, pārveidojot atkritumus otrreizējos produktos vai enerģijā;
  • videi draudzīgu, alternatīvu enerģijas avotu attīstību;
  • tehnoloģijas industriālajiem patērētājiem, kas samazina vides piesārņojumu un resursu patēriņu.

Jaunizveidotajā klasterī ir apvienoti uzņēmumi un zinātniskās pētniecības iestādes, kas pārstāv šādas apakšnozares:

–     Gaiss, ūdens un atkritumi – apakšnozares galvenais uzdevums ir veicināt šo resursu pieejamību, saglabāšanu un attīrīšanu.

–     Energoefektivitāte – apakšnozares galvenais uzdevums ir samazināt enerģijas patēriņu.

–     Atjaunojamie energo resursi – apakšnozare aptver biomasas, biogāzes un biodegvielas virzienus.