9.2. Augustenborga / Zviedrija

Augustenborga ir 20 ha plaša dzīvojamo ēku apbūves teritorija netālu no Malmes pilsētas centra. Teritorijas attīstība tika uzsākta 20. gs. 50. gados. Tolaik apkaimes lietus ūdeņu apsaimniekošanai tika izmantota kopsistēma, kurā, izmantojot vienotu cauruļvadu tīklu, tika novadīti gan sadzīves, gan nokrišņu radītie notekūdeņi. Kopsistēma regulāri tika pārslogota, un nereti avāriju rezultātā tika appludināti ēku pagrabi. Pirmie apkaimes revitalizācijas pasākumi tika uzsākti 90-to gadu vidū. Augustenborgas lietusūdeņu apsaimniekošanas sistēma balstās uz pamatprincipu, ka notece pēc iespējas tiek samazināta pie tā rašanās avota, savukārt atlikušie ūdeņi tiek apsaimniekoti atklātajā noteces sistēmā. Projekta unikalitāti iezīmēja plašā sabiedrības līdzdalības un iesaistes nodrošināšana projekta risinājumu izstrādē.