Industriālās simbiozes platforma SINERGIA ikvienam, kas ražo.

Industriālā simbioze (turpmāk – IS)  ir sadarbības un resursu dalīšanās veids starp dažādiem uzņēmumiem un nozarēm, kurā tie veido sinerģiskas attiecības, lai panāktu resursu efektīvu izmantošanu, ražīguma palielināšanu un vides ietekmes samazināšanu.

IS piedāvā lielisku iespēju uzņēmumiem sadarboties, meklējot rentablus, ilgtspējīgus risinājumus atkritumu likvidēšanai vai samazināšanai. Tas ne tikai pozitīvi ietekmē nozares ieņēmumus, bet arī paver iespējas uz pilsētu un reģionu pāreju uz ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku rūpniecības praksi.

Izpratne par IS tirgus potenciālu var būt ļoti vērtīga, lai motivētu politikas veidotājus meklēt veidus, kā atbalstīt tās attīstību, un uzņēmumiem sīkāk izpētīt iespējas, ko tā var sniegt.

Lai gan Latvijā ir uz aprites ekonomiku orientēti uzņēmumi, kas jau šobrīd ir raduši iespējas resursu atkal izmantošanai, lielai daļai uzņēmumu nav pieredzes un zināšanu par resursu otrreizējo izmantošanu.

Līdz šim Latvijā nav īstenotas industriālās simbiozes iniciatīvas un ir maza izpratne par pašu industriālo simbiozi. Lai palielinātu zināšanu līmeni ir svarīgi atlasīt simbiozes gadījumus, kas vēl nav apzināti Latvijā.

CLEANTECH LATVIA uzskata ka,  platformas SINERGIA izveide ir liels solis industriālās simbiozes attīstībai Latvijā. Viens no galvenajiem mērķiem ir veicināt  uzņēmumu sadarbību, meklējot rentablus, ilgtspējīgus risinājumus atkritumu likvidēšanai vai samazināšanai.

Industriālās simbiozes platforma:

  • Pievieno vērtību Latvijas rūpniecībai
  • Samazina rūpniecības ietekmi uz vidi
  • Veicina ekonomisko sadarbību
  • Valsts atbalstīta programma

Platformas iespējas:

  • Tīkla izveide – daudz jaunu partneru lai tikls būtu daudzveidīgs
  • Kopīgi workshop lai apmainīties ar informāciju un veicinātu tās apriti, apmācības par iespējām
  • Resursu kartēšana un iespējamo simbiožu identificēšana
  • IT – online dati, informācija un kontakti, rezultāti un iespējas
  • Veicināšana/motivēšana – ideju identificēšana, sarunu veicināšana, tehniskā ekspertīze
  • Rezultāts – integritāte ar ES jauno politiku simbiozes uzskaitei

Veidojam SINERGIA kopā!

Vairāk lasi: https://sinergia.lv/

LIFE integrētais projekts «Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju» (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE Waste To Resources IP projekta partneru viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.