Klasteris strādā pie jauna attīstības plāna nākamajiem 3 gadiem

Klastera projekta ietvaros, CLEANTECH LATVIA izstrādā nākamo trīs gadu attīstības plānu 2022-2025, identificējot potenciālos attīstības un darbības virzienus, nosakot iespējamas starpnozaru sadarbības iespējas un piemērojot klastera piedāvātos pakalpojumus biedru vajadzībām.

Klastera komanda sākot no maija ir aizvadījusi 5 stratēģijas plānošanas sanāksmes ar pieredzējušu biznesa treneri un pārmaiņu projektu vadītāju Māri Milleru un izstrādājusi pirmo klastera attīstības stratēģijas darba versiju.

Jaunās stratēģijas ietvaros tiek definēts klastera un tā biedru sadarbības modelis, nākotnes plāni biedru konkurētspējas attīstīšanai, kā arī plānota finanšu plūsma.

Lai izstrādātā stratēģija būtu saskaņā ar biedru interesēm, sākot no septembra klasteris organizēs vairāku biedru kvalitatīvās intervijas, kuru rezultātā uz iegūto datu pamata tiks izvērtēta klastera piedāvāto pakalpojumu kvalitāte un atbilstoši papildināta stratēģija.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.