Uzaicinājums piedalīties iepirkuma konkursā

CLEANTECH LATVIA izsludina konkursu iepirkumam “Engine projektā deklarēto izdevumu un apliecinošo dokumentu pārbaude reizi gadā – kopā 3 reizes par periodu 2019. gada 19. decembris – 2023. gada 31. marts”.

Pasūtījuma mērķis: projektā “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā”deklarēto izdevumu un apliecinošo dokumentu pārbaude reizi gadā – kopā 3 reizes. Kopējā izmaksu summa, kas jāpārbauda 3 gadu laikā: aptuveni 1 061 002,00 EUR. Projektu īsteno CLEANTECH LATVIA ar partneriem: Uzbekistānas inženieru konsultantu asociāciju “UZACE” un Kazahstānas Republikas ūdensapgādes un sanitārijas uzņēmumu asociāciju “Kazahstan SU Arnasy”.

Intereses gadījumā, lūdzu, nosūtīt pieprasījumu uz: anete@cleantechlatvia.com  Atbildē tiks nosūtīta iepirkuma pilnā dokumentācija.

Pieteikšanās termiņš 20.07.2021 plkst. 18:00

Iepirkums un aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Savienības finansiāli atbalstīta projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” (Līg.Nr. ACA/2019/4120712) ietvaros.

Šis ziņojums ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī ziņojuma saturu atbild vienīgi CLEANTECH LATVIA, un to nevar uzskatīt par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju.