Hakatona ietvaros radīti inovatīvi risinājumi lauksaimniecības uzlabošanai Kirgizstānā

5.-6. novembrī Rīgā, SEB Inovāciju centrā, pirmo reizi norisinājās Latvijas IT klastera organizēts Starptautiskais pārtikas un iepakojumu ražotāju hakatons, kurā tikās dažādu valstu pārtikas un iepakojumu ražotāji un IT uzņēmumi, lai kopīgiem spēkiem radītu risinājumus iesniegtajiem izaicinājumiem

Kopumā hakatonā tika iesniegti 8 izaicinājumi no dažādām Eiropas valstīm, tai skaitā Latvijas.

Lai piepildītu Kirgizstānas augošo pieprasījumu pēc bioloģiskas pārtikas, CLEANTECH LATVIA meklē veidus kā stimulēt un popularizēt organisko lauksaimniecību šajā teritorijā. Šobrīd Kirgizstānas lauksaimnieki izmanto novecojušas tehnoloģijas ar vāju interneta savienojumu un strādā pēc novecojušām metodēm, kas noved pie nepamatotas un pārspīlētas ķīmisko mēslojumu izmantošanas, tādejādi radot zemas kvalitātes pārtiku. Pie tam, lauksaimniekiem trūkst Konsultatīvā padome, kas palīdzētu risināt ar lauksaimniecību saistītas problēmas.

Šīs problēmas risinājumam tīro tehnoloģiju klasteris CLEANTECH LATVIA izaicināja IT uzņēmumus radīt ērti lietojamu telefona aplikāciju, kura uzkrātu digitālus lauksaimniecības datus, izmantojot navigācijas rīkus un pašu lauksaimnieku ievadīto informāciju.

Aplikācijas ieviešana atvieglotu bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas procesu, kā arī nodrošinātu profesionālu un efektīvu palīdzību lauksaimniekiem problēm-jautājumu risināšanai. Tā ietvertu šādas funkcijas:

 • lauku uzskaite Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (GIS);
 • vēsturisko datu uzkrāšana (izmantotie mēslojumi un tehnoloģijas, pēdējie veiktie lauku apstrādes un sēšanas darbi;
 • veikto izmaiņu reģistrācija;
 • problēmu risināšana ari sistēmai piesaistīto agronomu palīdzību (iespējams pievienot problēmas aprakstu un bildes);
 • turpmāko darbu plānošana balstoties uz vēsturiskajiem lauka apstrādes datiem;
 • ekspertu padomi par audzējamām kultūrām, izmantojamiem mēslojumiem;
 • augsnes datu uzkrāšana, kas ļautu noteikt augsnes kvalitāti.

Pēc lauksaimnieka datu ievades un apstrādes, sertifikācijas procesu uzraugošās instances ar aplikācijas palīdzību spētu pārraudzīt visus lauksaimnieka iesniegtos datus un to atbilstību organiskās lauksaimniecības sertifikācijas procesam, identificēt apkārt esošās teritorijas, novērtēt digitalizētos augsnes analīžu datus, ar iespēju GIS sistēmā redzēt paraugu ņemšanas vietu, kā arī analizēt un pārraudzīt lauksaimnieka darbību.

Hakatonā šo izaicinājumu bija pieņēmuši divi ārzemju IT uzņēmumi – Spānijas uzņēmums Nazaries IT, kas piedāvā monitoringa risinājumus un datu ieguvi ar dažādu sensoru palīdzību un Polijas uzņēmums Si-SET(H), kas ir pieredzējis digitālo lauksaimniecības risinājumu izstrādātājs darbu plānošanai un pārvaldei.

Risinājums tika orientēts uz 5 mērķa grupām:

 • lauksaimnieki, kuriem konsultējoties ar agronomiem tiktu atrasts ātrs un efektīvs problēmas risinājums;
 • sertifikācijas institūcijas, kuras nodrošinātu uzticamu datu pieejamību un kontrolētu notiekošos procesus;
 • agronomi, kuri sniegtu konsultācijas lauksaimniekiem;
 • kooperatīvi;
 • mazumtirdzniecības ķēdes.

Strādājot kopā ar uzņēmumiem, aplikācijas idejai tika pievienoti vairāki jauni papildinājumi, tostarp, veidot dabiskos algoritmus, izmantojot lauku kultūru un apstrādes datu savienojumu ar kadastriālo uzmērījumu, kā arī  būvēt algoritmus problēmu atpazīšanai pēc satelītattēliem (kukaiņu uzlidojumi, laikapstākļu prognoze u.tml.).

Risinājuma izstrādāšanas laikā tapa skaidrs, ka idejai ir lielisks potenciāls izmainīt lauksaimniecības kvalitāti Kirgizstānā, tādejādi izmantojot valsts potenciālu organiskās pārtikas ražošanā un pārstrādē. Tā veicina zināšanu pārnesi par bioloģisko lauksaimniecību no Eiropas.

Lai radītu patiešām funkcionālu un lauksaimniekiem viegli lietojamu aplikāciju, esam atvērti ideju uzlabošanai un jaunu dalībnieku ienākšanai konsorcijā!

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.