Pirmā darba grupas tikšanās lietusūdeņu likumdošanas jautājumos

Šodien, 26. jūnijā norisinājās pirmā darba grupas tikšanās, lai pārrunātu esošo situāciju Latvijas normatīvajā regulējumā lietusūdeņu apsaimniekošanas jomā. Tikšanās pulcēja pārstāvjus no pašvaldībām, vides uzņēmumiem, augstskolas, valsts institūcijām un ministrijām.

Klātesošie pastāstīja un diskutēja par to, kas esošajā regulējumā traucē ieviest ilgtspējīgus risinājumus un kādas izmaiņas būtu nepieciešamas, lai sekmētu ilgtspējīgu risinājumu turpmāku izmantošanu.

Balstoties uz iegūto informāciju, CLEANTECH LATVIA piesaistītie eksperti izveidos  apkopojumu par normatīvajiem aktiem lietusūdeņu apsaimniekošanas jomā, kā arī uzsāks priekšlikumu izstrādi izmaiņām likumdošanā un jauniem normatīvajiem aktiem.

Aktivitāte tika īstenota projekta “Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā” Nr. 1-08/225/2018 ietvaros, ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.