Uzņemam sadarbības partneri no Čīles

2017. gada 2. novembrī CLEANTECH LATVIA uzņēmuma Guido Goñi Lazo – “Blauchile Consulting” direktoru un potenciālo Latvijas goda konsulu Čīlē.

Vizītes laikā Guido bija iespēja iepazīties un aprunāties ar vairākiem klastera partneriem – SIA MAPPOST, LVMI SILAVA, Fizikālās enerģētikas institūtu, Renteh un Ģetliņi.

Guido atzīmēja, ka klastera partneriem ir potenciāls darboties arī Čīles tirgū un izteica vēlmi turpināt iesākto sadarbību, veidojot biznesa saites starp Latviju un Čīli.

Vizītes īstenotas projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros