Lietus ūdeņu apsaimniekošanas apakšklastera pirmā sanāksme

20.jūlijā CLEANTECH LATVIA birojā, A.Čaka iela 31-4, noritēja pirmā lietus ūdeņu apsaimniekošanas apakšklastera sanāksme.

Apakšklastera mērķis ir veidot sadarbību starp lietus ūdeņu apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm un veicināt to, ka starp aktīvajiem projektiem neizzūd jaunizveidotā sadarbība.

Ieinteresētās puses tiksies regulāri, lai attīstītu sadarbības un zināšanu apmaiņas platformu, un stiprināt lietusūdeņu apsaimniekošanas tēmas potenciālu, audzējot profesionālo kapacitāti, ieviešot daudzveidīgus risinājumus pašvaldībām un stiprinot Latvijas komersantu konkurētspēju piedāvāt savus pakalpojumus ārvalstīs.

Sapulces dalībnieki vienojās, ka:

  • Nepieciešamas regulāras tikšanās un skaidri mērķi katrai nākamajai sanāksmei
  • Apmācības par pieejamajiem risinājumiem, pielietošanu un inovācijām
  • Veicināt likumdošanas sakārtošanu un pilnveidošanu
  • Radīt vietu pieredzes un zināšanu apmaiņai
  • Veidot jaunus projektus un iniciatīvas, sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no CLEANTECH LATVIA, uzņēmumiem – Grupa 93, Aqua Brambis, Baltijas Konsultācijas, pašvaldībām – Rīgas dome un Jūrmalas pilsētas dome, valsts pārvaldes – VARAM, ZM Nekustamie īpašumi, Latvijas Vides Investīciju fonds un LVĢMC.

Nākamā sanāksme notiks 20. septembrī  pl.15, VARAM telpās. Interesentus aicinām pieteikties, nosūtot pieteikumu uz info@cleantechlatvia.com

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.